Hobbes, Thomas (Tomasz Hobbes)

Thomas Hobbes (1588-1679) był angielskim filozofem i myślicielem politycznym. Był także autorem tryptyku odpowiadającego działom jego systemu (O obywatelu, O ciele, O człowieku), Elementów prawa natu...

Burke, Edmund

Edmund Burke żył w latach 1729-1797 w Anglii. Pochodził z mieszczańskiej rodziny. Należał do wigów (liberalnych polityków walczących z torysami). Od 1765 r. był posłem do Izby Gmin. Dążył do ogranicz...

Augustyn (Św. Augustyn)

Św. Augustyn żył w latach 354-430. Urodził się w Północnej Afryce, w Tagasta w Numidii. Jego ojciec był poganinem, a matka chrześcijanką. Wychowywany przez matkę w chrześcijaństwie, odnosił się do ni...

Arystoteles

Arystoteles żył w latach 384-322 p.n.e. Urodził się w Stagirze na Półwyspie Trackim. Jego ojciec Nikomach był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. W 367 r. Arystoteles przyjechał do Aten i wstąpił...

Gumplowicz, Ludwik

Ludwik Gumplowicz (1838-1909) – polski socjolog i prawnik, profesor Uniwersytetu Karola Franiciszka w Grazu. Zajmował się socjologią, teorią państwa i prawa, publicystyką. Pisał po polsku i nie...

Tomasz z Akwinu (Św. Tomasz z Akwinu)

Św. Tomasz z Akwinu żył w latach 1225-1274. Urodził się na zamku pod Akwinem w Królestwie Neapolitańskim. Był Włochem, pochodził z rodu hrabiów Akwinu. Studia odbył w klasztorze Monte Cassino, w 1243...

More, Thomas (Tomasz Morus)

Thomas More (Tomasz Morus) żył w latach 1478-1535 w Londynie. Zginął z wyroku króla Anglii Henryka VIII ponieważ nie zgadzał się z jego stosunkiem do katolicyzmu. Został uznany za świętego. W roku 15...

Sokrates

Sokrates żył w latach 469-399 p.n.e. Jego nauki odegrały wyjątkową rolę. W historii filozofii mówi się nawet o okresie przedsokratejskim i posokratejskim. Poglądy Sokratesa wyrażały sprzeciw wobec so...

Platon

Platon żył w Atenach, od 427 do 347 r. p.n.e. Pochodził z arystokratycznego rodu, jego matka miała przodka w Solonie, a ojciec należał do Kordytów. Lata jego życia przypadły w okresie rozkwitu Aten i...