Widmo Kolonializmu

Coraz częściej słyszymy z ust wielu poważnych autorytetów, że Polska stała się rosyjsko-niemieckim kondominium i przekształca się w kolonialny kraj nowego typu położony w samym środku Europy. Dla wie...

Roczny bilans nastrojów społecznych

W badaniach CBOS wskaźnikami nastrojów społecznych są oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw do...

Nowy Rok przywita 99% Polaków

Tylko 1% Polaków nie ma w zwyczaju obchodzić sylwestra! Gdzie będziemy witać Rok 2015? Przeważająca grupa badanych (59%) spędzi sylwestra w domu, wśród najbliższych. Mniej niż jedna piąta (17%) planu...

Lista stypendystów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia za wybitnie osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 926 studentom i 89 doktorantom. Ich zgłoszenia zostały wyłonione z 2646 wniosków studentów...