Doskonałość kształcenia tematem konferencji programowej NKN na KUL

Doskonałość edukacji akademickiej będzie tematem szóstej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w Lublinie. Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu planowanym na 29 i 30 marca, już mogą wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy.

Konferencję „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia” organizują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Komisją Akredytacyjną.

To szósta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

„Poprawa kształcenia to najistotniejsza część reformy szkolnictwa wyższego” – informuje na stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. Drugą stroną medalu jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia” – zauważa resort nauki, przypominając, że pewne działania poprawiające tę sytuację już podjęto.

Jak czytamy na stronie MNiSW, konieczna jest zmiana sposobu oceniania kształcenia. Poprawić należy również porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji. Trzeba się także zastanowić nad zmianą organizacji studiów. Absolwenci muszą być lepiej przygotowani do startu zawodowego, ale poprawy wymaga też poziom ogólnego wykształcenia i kompetencji społecznych.

Na koniec pozostaje problem niezbyt wysokiego poziomu kandydatów na studia. „Być może trzeba powrócić do prowadzenia egzaminów wstępnych i innych działań selekcyjnych przy przyjęciu na studia lub dopuścić do ich wprowadzenia przez uczelnie na mocy przepisów wewnętrznych, co oznacza jednak zmniejszenie rangi matury” – zaznacza resort nauki.

Dwudniową konferencję rozpoczną wystąpienia: rektora KUL – ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina, przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. Krzysztofa Diksa. Następujące po nich dyskusje poświęcone będą m.in. ocenie i doskonalenia jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich oraz zewnętrznej ocenie jakości kształcenia i jej roli w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym. Drugiego dnia zaplanowano debaty poświęcone m.in. jakości kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów czy dostosowywaniu oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

Szczegółowe informacje na temat konferencji i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-edukacji-akademickiej-jak-przeorientowac-uczelnie-na-jakosc-ksztalcenia/

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *