Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
zaprasza do udziału w
XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 pt.

“Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”,

która odbędzie się w Lublinie oraz online w dniach 25-28 marca 2021 r. (25-28 marca sesje online, 27-28 marca sesje stacjonarne)

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

  • obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
  • obszar nauk przyrodniczych;
  • obszar nauk ścisłych;
  • obszar nauk technicznych;
  • obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
  • obszar nauk humanistycznych;
  • obszar nauk społecznych;
  • obszar sztuki.

Zgłoszenia udziału można nadsyłać do 25.02.2021 r.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *