Czas na czwartą konferencję poprzedzającą Narodowy Kongres Nauki

Ścieżkom kariery akademickiej i rozwojowi młodej kadry naukowej poświęcona będzie czwarta konferencja poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki. Odbędzie się ona 26 i 27 stycznia w Katowicach.

Konferencja „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej” to czwarta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, planowany na wrzesień 2017 roku.

Styczniowa konferencja, organizowana na Uniwersytecie Śląskim i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, będzie okazją do podsumowania obecnego stanu ścieżek kariery i rozwoju młodej kadry naukowe. Zdiagnozowane zostaną zagrożenia, wskazane kierunki i przedstawione konkretne rozwiązania, także legislacyjne.

Konferencję rozpoczną wystąpienia: rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzeja Kowalczyka oraz wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Kilka następnych wystąpień poświęconych będzie ścieżkom akademickim w innych kulturach akademickich: Danii, Holandii, Niemczech, Włoszech. Podczas kolejnych spotkań panelowych mowa będzie o rozwoju młodej kadry naukowej w kontekście ustawy 2.0; systemie uprawnień do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego.

Drugi konferencyjny dzień rozpocznie wystąpienie prof. Wiesława Banysia – honorowego przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i współprzewodniczącego Zespołu Rady NKN ds. kariery akademickiej. Prof. Łukasz Szumowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi koncepcję tzw. dużego doktoratu. Ostatni z konferencyjnych paneli poświęcony będzie rozwojowi młodych naukowców: studiom doktoranckim i karierze po doktoracie.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniu powinny zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.nauka.gov.pl/konferencja-programowa-nkn-sciezki-kariery-akademickiej-i-rozwoj-mlodej-kadry-naukowej

Podczas wrześniowego Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowany zostanie projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Konferencje poprzedzające Narodowy Kongres Nauki odbyły się już w Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu. Kolejne organizowane będą m.in. w Poznaniu, Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Łodzi.

Wszystkie konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki są transmitowane na żywo w internecie na stronie www.nauka.gov.pl i www.nkn.gov.pl.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *