Skala stosunkowa (ilorazowa)

Skala stosunkowa (ilorazowa) – zachowuje właściwości skali nominalnej, porządkowej i przedziałowej (interwałowej), a dodatkowo posiada jednoznacznie określony punkt zerowy (oznaczający, że zmie...

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna – każdy z nas spotkał się z tą średnią. Mogła to być średnia liczba bramek strzelona podczas mistrzostw przez różne drużyny, średnie zarobki dla różnych grup zawodowych, śr...