Rusza trzeci konkurs o Polsko–Amerykańską Nagrodę Naukową

Polscy i amerykańscy naukowcy, którzy wspólnie prowadzą badania naukowe, mogą ubiegać się o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową. Laureaci, przyznawanego po raz trzeci wyróżnienia, otrzymają po 5 tys. dol. Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia br.

Konkurs jest organizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science (AAAS), największe na świecie multidyscyplinarne stowarzyszenie naukowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 2018 r. Nagroda zostanie wręczona jesienią 2018 r. w Waszyngtonie.

Celem ustanowionej w 2013 r. Polsko–Amerykańskiej Nagrody Naukowej jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Jest przyznawana co dwa lata parze naukowców – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA – za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań.

„Ta nagroda podkreśla wagę polsko-amerykańskiej współpracy naukowej – mówi cytowany w przesłanym PAP komunikacie prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz. – Pokazuje, że owocem tej współpracy są wspaniałe osiągnięcia badawcze, które wynikają z połączenia unikalnych kompetencji naukowców, często niemożliwe do zrealizowania w pojedynkę. Mamy nadzieję, że sukcesy naszych laureatów będą inspiracją do prowadzenia wspólnych badań dla kolejnych naukowców.”

Laureatami pierwszego konkursu zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Współpracujący ze sobą od prawie 30 lat światowej sławy badacze otrzymali nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Z kolei zwycięzcami drugiej edycji nagrody zostali prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA. Wyróżnienie otrzymali za badania właściwości termodynamicznych, biologicznych i struktury kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz syntezy chemicznej RNA.

„Za każdym razem, gdy rozpoczynamy nowy konkurs jesteśmy pod wrażeniem zarówno jakości współpracy, jak i liczby polskich i amerykańskich badaczy rozwiązujących wspólnie problemy naukowe” – stwierdza dyrektor ds. współpracy międzynarodowej Tom Wang AAAS.

Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego, dopuszczane są również autonominacje. Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Laureaci wybierani są przez jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. Przy podejmowaniu decyzji jury posiłkuje się opiniami oceniających wnioski ekspertów. (PAP)

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *