Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz współorganizatorzy

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania,

która odbędzie się 26-27 lutego 2020 r. w Krakowie.

Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone. Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą przebiegać przekształcenia i modernizacje w obu krajach.

Organizowana konferencja ma na celu zdiagnozowanie i opis współczesnych wyzwań, problemów, napięć, jakie występują wśród obywateli Polski i Ukrainy. W zakresie poruszanych problemów znajdują się:

 • Migracja
 • Rynek pracy
 • Edukacja
 • Nierówności społeczne
 • Konflikty społeczne
 • Kondycja moralna
 • Religijność
 • Trauma (post)transformacyjna i wojenna
 • Demografia i struktura ludności
 • Media i komunikowanie masowe
 • Integracja społeczna imigrantów
 • Kobiety w społeczeństwie obywatelskim
 • Kondycja społeczeństwa obywatelskiego
 • Kryzys przywództwa i politycznej reprezentacji
 • Tożsamość narodowa na styku kultur, w tym: etnocentryzm, nacjonalizm, ksenofobia
 • Konsolidacja i dekonsolidacja demokracji
 • Radykalizacja poglądów
 • Populizm i demagogia

WAŻNE TERMINY:
do 15.01.2020 r. – przesłanie karty zgłoszenia wraz tytułem referatu i krótkim abstraktem
do 30.01.2020 r. – informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień
do 10.02.2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto
do 15.02.2020 r. – przesłanie uczestnikom programu konferencji.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI:
OPŁATA KONFERENCYJNA – 350 zł
DLA DOKTORANTÓW – 150 zł
DLA UCZESTNIKÓW Z UKRAINY I BIAŁORUSI – 150 zł

Referaty zostaną wydane po pozytywnych recenzjach w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, które znajduje się na liście wydawnictw MNiSW.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *