Politechnika Białostocka chce być bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

Likwidacja barier architektonicznych, oznakowania i sprzęt ułatwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z uczelni, a także szkolenia dla wszystkich pracowników politechniki – zakłada realizowany przez Politechnikę Białostocką projekt “PB dostępna”.

Projekt realizowany będzie przez Politechnikę Białostocką (PB) do września 2023 roku.

Jak powiedział PAP pełnomocnik rektora PB ds. osób z niepełnosprawnościami Tomasz Jastrzębski, to bardzo ważny projekt, który z jednej strony ma zwiększyć świadomość wszystkich pracowników na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z drugiej wprowadza zmiany w uczelnianych procedurach i zwiększa dostępność uczelni.

Jastrzębski zwrócił uwagę na szkolenia, którymi mają być objęci wszyscy pracownicy uczelni. Obowiązkowym szkoleniem będą zajęcia z elementami savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami. “Chodzi o to, by pracownicy zarówno dydaktyczni, ale też z obsługi administracyjnej, z dziekanatów, ale też personel techniczny wiedział o tym, że mamy takie osoby na uczelni, wiedział, na jakie bariery napotykają funkcjonując na uczelni i jak czasami w łatwy sposób można te bariery pomóc pokonać” – powiedział Jastrzębski.

Zaplanowano też szkolenia dla poszczególnych pracowników. Szkolenia skierowane do kadry dydaktycznej będą dotyczyły specyfiki prowadzenia zajęć z osobami z niepełnoprawnościami, zwłaszcza ze spektrum autyzmu i w kryzysie psychicznym, bo – jak mówił Jastrzębski – takich osób jest coraz więcej na uczelni. Przewidziane są też szkolenia dla kadry kierowniczej z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelni, jeśli chodzi o tworzenie procedur wewnętrznych.

Uruchomiono też punkt wsparcia, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać wsparcie doradcy zawodowego oraz konsultanta procesu studiowania. Jastrzębski powiedział, że od kilku lat działa też pomoc psychologiczna. Obecnie porady, ze względu na koronawirusa, odbywają się telefonicznie.

W ramach zwiększenia dostępności architektonicznej m.in. umieszczono oznaczenia pomieszczeń w alfabecie Braille’a, zakupiono dodatkowo podjazdy. W planach jest też automatyzacja części drzwi wejściowych do budynków. W bibliotekach: głównej i wydziałowych powstaną dedykowane miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Jastrzębski mówił, że zostaną też wyznaczone dodatkowe miejsca parkingowe czy toalety.

Dostępna ma być też internetowa usługa, która będzie informowała osoby z niepełnosprawnościami, gdzie są m.in. toalety, miejsca parkingowe, sale i aule wykładowe.

Ma być zakupiony także specjalistyczny sprzęt do sal dydaktycznych jak pętle induktofoniczne, które są już dostępne na aulach uczelni. Dostępna jest też drukarka, która drukuje w alfabecie Braille’a. Ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami jest także wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu, m.in. oprogramowania i klawiatur a także dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – księgozbioru cyfrowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.

Na Politechnice Białostockiej – według szacunków uczeni – studiuje ok. 80 studentów z różnymi niepełnosprawnościami.

Na realizację projektu “PB Dostępna” uczelnia otrzymała wsparcie w ramach konkursu “Uczelnia dostępna” NCBR, a dofinansowany został z unijnych funduszy. Cały projekt wart jest blisko 4 mln zł, dofinansowanie wynosi ponad 3,8 mln zł.(PAP)

autorka: Sylwia Wieczeryńska

swi/ agt/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *