Parsons, Talcott. Szkice z teorii socjologicznej

Szkice z teorii socjologicznej
Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979) jest jednym z współczesnych, klasycznych teoretyków. Przyjął on za swój cel stworzenie wielkiej teorii ogólnej, która miałaby być kompletna, systematyczna i analityczna.

W swoich pracach Parsons pozostaje na wysokim poziomie ogólności, co prowokuje względem niego zarzut iż jego ustalenia nie dają się sprawdzić empirycznie, nie przystają do rzeczywistości.

„Szkice z teorii socjologicznej” prezentują w sposób dość kompletny i syntetyczny wizję świata Parsonsa. Nie jest to jednak lektura łatwa i przyjemna. Wielu zniechęca do niej trudny język jakim posługuje się autor, a także to, że przedstawiona teoria jest wysoce skomplikowana i złożona.

Niemniej zrozumienie tego co miał na myśli Parsons przynosi niemałą satysfakcję. Głównym minusem książki jest to, że jej polskie wydanie pochodzi z 1972 roku, w związku z czym niełatwo ją dostać.

T. Parsons – “Szkice z teorii socjologicznej”

Spis rzeczy

Wstęp do wydania polskiego VII

I. Rola idei w działaniu społecznym 3

II. Wolne zawody a struktura społeczna 25

III. Motywacja działalności gospodarczej 48

IV. Teoria uwarstwienia społecznego w ujęciu analitycznym 74

V. Wiek i płeć w strukturze społecznej Stanów Zjednoczonych 103

VI. Demokracja a struktura społeczna w przednazistowskich Niemczech 125

VII. Niektóre aspekty socjologiczne ruchów faszystowskich 154

VIII. Propaganda a kontrola społeczna 179

IX. System pokrewieństwa we współczesnych Stanach Zjednoczonych 231

X. Rozwój socjologicznej teorii religii 260

XI. Obecna sytuacja i perspektywy systematycznej teorii socjologicznej 281

XII. Problem kontrolowanej zmiany wzoru instytucjonalnego 317

XIII. Pewne podstawowe źródła i wzory agresji w strukturze społecznej zachodniego świata 372

XIV. Klasy społeczne i konflikt klasowy w świetle najnowszej teorii socjologicznej 407

XV. Psychoanaliza a struktura społeczna 425

XVI. Perspektywy teorii socjologicznej 443

XVII. Spojrzenie socjologa na zawód prawnika 473

XVIII. Zrewidowane podejście analityczne do teorii uwarstwienia społecznego 496

Indeks 574

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *