Parsons, Talcott. Szkice z teorii socjologicznej

Szkice z teorii socjologicznej
Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979) jest jednym z współczesnych, klasycznych teoretyków. Przyjął on za swój cel stworzenie wielkiej teorii ogólnej, która miałaby być kompletna, systematyczna i analityczna.

W swoich pracach Parsons pozostaje na wysokim poziomie ogólności, co prowokuje względem niego zarzut iż jego ustalenia nie dają się sprawdzić empirycznie, nie przystają do rzeczywistości.

„Szkice z teorii socjologicznej” prezentują w sposób dość kompletny i syntetyczny wizję świata Parsonsa. Nie jest to jednak lektura łatwa i przyjemna. Wielu zniechęca do niej trudny język jakim posługuje się autor, a także to, że przedstawiona teoria jest wysoce skomplikowana i złożona.

Niemniej zrozumienie tego co miał na myśli Parsons przynosi niemałą satysfakcję. Głównym minusem książki jest to, że jej polskie wydanie pochodzi z 1972 roku, w związku z czym niełatwo ją dostać.

T. Parsons – “Szkice z teorii socjologicznej”

Spis rzeczy

Wstęp do wydania polskiego VII

I. Rola idei w działaniu społecznym 3

II. Wolne zawody a struktura społeczna 25

III. Motywacja działalności gospodarczej 48

IV. Teoria uwarstwienia społecznego w ujęciu analitycznym 74

V. Wiek i płeć w strukturze społecznej Stanów Zjednoczonych 103

VI. Demokracja a struktura społeczna w przednazistowskich Niemczech 125

VII. Niektóre aspekty socjologiczne ruchów faszystowskich 154

VIII. Propaganda a kontrola społeczna 179

IX. System pokrewieństwa we współczesnych Stanach Zjednoczonych 231

X. Rozwój socjologicznej teorii religii 260

XI. Obecna sytuacja i perspektywy systematycznej teorii socjologicznej 281

XII. Problem kontrolowanej zmiany wzoru instytucjonalnego 317

XIII. Pewne podstawowe źródła i wzory agresji w strukturze społecznej zachodniego świata 372

XIV. Klasy społeczne i konflikt klasowy w świetle najnowszej teorii socjologicznej 407

XV. Psychoanaliza a struktura społeczna 425

XVI. Perspektywy teorii socjologicznej 443

XVII. Spojrzenie socjologa na zawód prawnika 473

XVIII. Zrewidowane podejście analityczne do teorii uwarstwienia społecznego 496

Indeks 574

Pin It

Komentowanie zakończone.