Na Uniwersytecie Łódzkim powołano Akademię Samorządu Terytorialnego

Władze Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezydenci największych miast woj. łódzkiego podpisali we wtorek w Łodzi porozumienie w sprawie utworzenia Akademii Samorządu Terytorialnego. Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy uczelni z jednostkami samorządu.

Jak podkreślił rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel, Akademia Samorządu Terytorialnego jest projektem łączącym trzy funkcje: naukowo-badawczą, edukacyjną oraz współpracy z samorządem.

“W ramach akademii będziemy organizować szkolenia i kursy, podnoszące kwalifikacje pracowników samorządowych. Będziemy także podejmować prace badawcze związane z zadaniami samorządu” – dodał.

Zdaniem rektora UŁ, zagadnienia związane z problemami miast – sygnatariuszy porozumienia – będą się pojawiały także jako tematy prac magisterskich i dyplomowych studentów UŁ. Uczelnia będzie organizowała praktyki i ćwiczenia terenowe dla studentów i przygotowywała publikacje dotyczące problematyki związanej z prowadzonymi badaniami.

Prof. Nykiel zaznaczył, że we wtorek podpisane zostały umowy ramowe, ułatwiające podejmowanie konkretnych przedsięwzięć, np. projektów badawczych, publikacji, praktyk studenckich, które znajdą swój wyraz prawny w następnych, szczegółowych porozumieniach.

“To zacieśnienie więzów, które już są, bo uczelnia współpracuje ze wszystkimi miastami reprezentowanymi w dokumencie. Porozumienie pozwoli uczynić tę współpracę bardziej efektywną i lepiej zaplanowaną” – podkreślił rektor UŁ.

Porozumienie zostało podpisane przez prezydentów największych miast województwa: Łodzi, Bełchatowa, Sieradza, Skierniewic, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Kutna, Pabianic, Zgierza oraz przez członka zarządu woj. łódzkiego.

Jak zaznaczył członek zarządu woj. łódzkiego Marcin Bugajski, sformalizowanie współpracy urzędu z uniwersytetem oraz rozszerzenie jej o inne samorządy regionu jest krokiem w dobrym kierunku. “Bardzo chwaliliśmy sobie współpracę UŁ przy opracowaniu strategii rozwoju woj. łódzkiego” – dodał.

Po podpisaniu porozumienia uczestnicy spotkania wzięli udział w seminarium inaugurującym działalność akademii poświęconym prawu zamówień publicznych w praktyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

(PAP)

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *