Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o stypendia w programie START

Naukowcy przed 30 rokiem życia, którzy mają już w dorobku osiągnięcia badawcze, mogą ubiegać się o stypendia w programie START. Jego kolejną edycję ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Laureaci, w każdej edycji to około 100 osób, otrzymują roczne stypendia sięgające 28 tys. zł.

START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla młodych naukowców. Jego celem jest wsparcie badaczy przed trzydziestką, którzy mimo młodego wieku już mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi – informuje FNP.

“Stypendia START to dla młodych badaczy rodzaj nagrody i wyraz uznania dla ich osiągnięć naukowych. Dzięki programowi możemy „wyłowić” najbardziej obiecujących młodych naukowców i zachęcić ich do kontynuowania kariery w nauce” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, cytowany w prasowym komunikacie.

Konkurs jest otwarty dla badaczy z całej Polski reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest dokonywana przez wybitnych specjalistów z danej dziedziny.

“Konkurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ok. tysiąca kandydatów” – mówi dr Tomasz Perkowski, wiceprezes FNP.

Stypendia są przyznawane na rok i można je przeznaczyć na dowolny cel. Poza samym stypendium, program START oferuje również możliwość wyjazdu na kilkudniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej. Wybrani stypendyści mają też szansę na udział w elitarnym spotkaniu z laureatami Nagrody Nobla.

Nabór wniosków do konkursu START 2021 jest już otwarty. Wnioski można składać do 2 listopada br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2020 r. włącznie FNP przyznała 3 736 stypendiów na kwotę ponad 84,5 mln zł.

PAP – Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *