II Zimowa Szkoła Metodologiczna

Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
oraz Katedra Teorii Polityki
Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

zapraszają do udziału w

II Zimowej Szkole Metodologicznej,

która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2017 r. w Toruniu.

Wydarzenie adresowane jest dla tych osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie zawierać wykłady eksperckie z zakresu metodologii w naukach o polityce oraz tematyczne panele warsztatowe, w trakcie których uczestnicy będą prezentować oraz poddawać pod dyskusję swoje koncepcje badawcze. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.

Zaproszenie jest skierowane przede wszystkim do reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz nauk o mediach.

Zgłoszenia wraz z projektem badawczym zawierającym założenia metodologiczne (wzór dostępny na końcu zaproszenia) należy przesyłać do
23 stycznia 2017 r. na adres sekretarza konferencji: bplotka.umk@gmail.com.

Do formularza zgłoszeniowego prosimy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty konferencyjnej.

Opłata za udział w konferencji:
Opłata za udział w konferencji obejmuje wyżywienie (bufet kawowy, obiady i uroczystą kolację) oraz materiały konferencyjne. Wynosi 310 zł dla osób spoza PTNP, 290 zł dla członków PTNP.

Opłaty prosimy dokonywać na podane poniżej konto PTNP:
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
ul. Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
konto bankowe: 60 1020 1156 0000 7102 0064 8402
dopisek na przelewie: Zimowa Szkoła

Ramowy program konferencji:
16 lutego 2017 r. (czwartek)
10:00 – rejestracja uczestników
10:30 – otwarcie konferencji oraz pierwszy wykład ekspercki
11:15 – panele warsztatowe
12:15 – przerwa na kawę
12:30 – panele warsztatowe
14:00 – obiad
15:00 – panele warsztatowe
16:30 – przerwa na kawę
16:45 – panele warsztatowe
18:30 – uroczysta kolacja

17 lutego 2017 r. (piątek)
9:30 – drugi wykład ekspercki
10:15 – panele warsztatowe
12:15 – przerwa na kawę
12:30 – panele warsztatowe
14:00 – zakończenie konferencji
14:15 – obiad

Formularz zgłoszeniowy (w formacie .doc, .docx lub .pdf) musi zawierać następujące elementy:

Część techniczna:
Imię i nazwisko:
Tytuł/stopień naukowy:
Afiliacja naukowa:
Tytuł wystąpienia:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Adres korespondencyjny:
Dane do faktury (jeśli potrzebna):

Część merytoryczna:
Temat badawczy:
Cel badawczy:
Pole badawcze (zakres merytoryczny, czasowy i terytorialny):
Problemy i hipotezy badawcze (główne i szczegółowe):
Zarys stanu badań nad interesującym nas zagadnieniem oraz wstępna krytyka
literatury przedmiotu:
Metody i techniki badawcze wraz z uzasadnieniem wyboru:
Narzędzia badawcze:
Dobór i selekcja źródeł:

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *