Co jest dla Polaków najważniejsze przy wyborze miejsca zamieszkania?

W jednym z ostatnich sondaży zapytaliśmy naszych respondentów o to, co jest dla nich najważniejsze, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. Poprosiliśmy o wybranie z podanej listy czterech najważniejszych aspektów. Największa część badanych wskazała w tym kontekście bezpieczną okolicę (57%), a na drugim miejscu pod względem liczby wskazań usytuowały się koszty utrzymania mieszkania lub domu (43%). Dla znacznej grupy respondentów istotna jest dobra infrastruktura – dostęp do szkół, przedszkoli, sklepów, punktów usługowych (36%), a także kontakt z naturą – posiadanie ogrodu (35%) oraz bliskość terenów zielonych (33%). Bardzo ważną kwestią jest dobre skomunikowanie okolicy – blisko co czwarty ankietowany wymienił dobry dostęp do komunikacji publicznej (24%), a zbliżona liczba (23%) – czas dojazdu do pracy, szkoły itp.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 23,1% – CATI i 15,2% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *