Czy biznes może być społecznie odpowiedzialny? – nowy numer Biuletynu Sieci OWES

Na początku stycznia 2018 r. ukazał się nowy numer Biuletynu Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu. Biuletyn służy popularyzacji dokonań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz idei, która im towarzyszy.

Zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule artykułu, warto wiedzieć czym są OWES-y. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to jednostki mające pomagać przedsiębiorstwom społecznym (i inicjować zakładanie nowych), czyli takim których celem jest maksymalizowanie korzyści społecznych. Osiągają to np. poprzez tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych z różnych powodów z rynku pracy. W takich miejscach znajdują zatrudnienie m.in. niepełnosprawni, trwale bezrobotni, chorzy, bezdomni, osoby z autyzmem, osoby z zespołem Downa i z porażeniem mózgowym.

Wracając do pytania: czy biznes może być społecznie odpowiedzialny? Odpowiedź jest prosta i bardzo dosadna – nie tylko może, ale powinien taki być. Jako pierwsze wprowadziły do Polski tę koncepcję koncerny zagraniczne, przenosząc wzory działania z rynków, gdzie presja opinii publicznej jest bardzo silna. Niestety firmy często sprowadzają dyskusję o społecznej odpowiedzialności biznesu do działań charytatywnych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazują, że najpopularniejsze narzędzia stosowane w firmach, to: dialog z interesariuszami, wolontariat pracowniczy, programy etyczne dla pracowników i społecznie odpowiedzialne inwestycje. Praktyczne rozwiązania w tym zakresie nie są jeszcze w Polsce mocno rozpowszechnione.

Dostrzegana jest potrzeba współpracy przedsiębiorstw społecznych z biznesem. Właściciele firm jednak, wciąż nie do końca są świadomi korzyści, jakie się z tym wiążą. W biuletynie starano się pokazać potencjał CSR (Corporate Social Responsibility) jako źródła wsparcia ekonomii społecznej oraz przykład udanej inicjatywy współpracy z biznesem jednego z najbardziej znanych przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Polsce.

To jednak nie wszystko, co znajdziemy w numerze. W ramach stałej rubryki „Ekonomia społeczna w praktyce” zaprezentowano rozwój Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na przestrzeni ponad 20 lat jako jeden z przykładów funkcjonowania OWES w różnych regionach Polski. Można również zapoznać się z ciekawym rozwiązaniem dotyczącym wspierania ekonomii społecznej z Francji. Stworzono tam spółdzielnię socjalną, która umożliwia niepełnosprawnym rybakom pracę na lądzie przy zachowaniu kontaktu z morzem.

Biuletyn Sieci OWES jest wydawany przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach projektu nr POWR.02.09.00-00-0012/16 pt. „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz
Biuletyn Sieci OWES nr 2 grudzień 2017

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *