Ankiety online CAWI – wsparcie komputerów w dotarciu do rzetelnej grupy docelowej

CAWI stało się jedną z najbardziej popularnych metod zbierania danych, zwłaszcza w przypadku badań społecznych i marketingowych. Każda osoba z dostępem do Internetu może uczestniczyć w ankietach. Jak przedstawiają się korzyści płynące z badań CAWI?

Badania realizowane techniką CAWI

CAWI to skrót od anglojęzycznego terminu “Computer-Assisted Web Interviewing”, co oznacza “komputerowe wspomaganie ankiety internetowej”. To jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów do przeprowadzania wywiadu przez Internet. Ankiety są tworzone przy użyciu specjalnego oprogramowania, które dopasowuje się do odpowiedzi użytkowanika. Ankiety CAWI zlecane są głównie przez firmy, które chcą lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania swoich klientów, a także potrzebują jasnych opinii na temat własnych produktów. W badaniach społecznych CAWI pozwala na szybką i wygodną analizę ogromnych zbiorów danych. Dlaczego tak wiele instytucji i firm decyduje się na zlecenie badań CAWI?

Kluczowe zalety badań CAWI

Przewaga CAWI w porównaniu do tradycyjnych metod zbierania danych polega na tym, że pozwalają one na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzenie ankiety oraz na łatwiejsze przetwarzanie zebranych informacji. Wyniki internetowego ankietowania są dostępne niemal od razu, umożliwiając niezwłoczną analizę i reakcję na rezultaty badań. Wiele do badań wnosi także Narodowy Panel Badawczy, czyli narzędzie oferujące ponad 3000 zmiennych profilowych. Gwarantuje to bardzo dużą dokładność zebranych informacji o preferencjach i zachowaniach respondentów. Wysoka trafność wyników bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wiedzy o rynku.

Zaletami CAWI są także niskie koszty realizacji oraz brak angażowania HR. Tworzone natychmiast po uzyskaniu wiarygodnych danych prezentacje multimedialne ułatwiają odczytanie informacji w odpowiednim kontekście. Bardzo ważna jest także stała kontrola nad przebiegiem projektu. Narzędzia CAWI umożliwiają sprawdzenie m.in. czasu odpowiedzi – zbyt krótki oznacza, że ankietowany nie przykłada wagi do rzetelności badań. W badaniach CAWI ważną rolę odgrywa także walidacja odpowiedzi – sprawdzanie, czy udzielone przez ankietowanych wskazania są zgodne z oczekiwanymi wartościami. Walidacja może odbywać się na bieżąco podczas ankiety lub przed analizą danych.

Zdefiniuj grupę docelową badania

Jakość uzyskiwanych wyników badania CAWI zależy też od dokładnego określenia grupy docelowej. Aby zagwarantować reprezentatywność, należy wziąć pod uwagę wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy wykształcenie największej grupy odbiorców. Badania CAWI wykorzystują również zmienne profilujące, by lepiej dopasować się do odbiorcy. Przykłady takich zmiennych to m.in. styl życia, preferencje zakupowe, zainteresowania i poziom zamożności.

Ankiety online bazujące na zmiennych profilujących są dużo bardziej trafne oraz użyteczne. Wszystko sprowadza się do szerokiej bazy respondentów, którzy są w stanie dać rzetelny obraz sytuacji w każdym badaniu ankietowym. Oczywiście, takie badania mają także swoje wady – np. nie docierają praktycznie do grupy seniorów 75+, nie bez znaczenia jest też Drop Out Rate, czyli współczynnik rezygnacji z udziału w badaniu. Profesjonaliści w branży potrafią jednak poradzić sobie z każdym wyzwaniem.

Ankiety internetowe CAWI – solidne podstawy pod wnioski

Ankiety online, by dawały rzetelne i wiarygodne wyniki, powinny być prowadzone przez specjalistów od CAWI. Firma badawcza Fieldstat sp. z o.o. od wielu lat dostarcza pełen zakres badań CAWI klientom w całym kraju, dzięki własnemu panelowi badawczemu.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *