Artykuł dnia

MEiN: trwają pracę nad nowym programem skierowanym do wybitn...

W resorcie edukacji i nauki trwają obecnie prace nad nowym programem skierowanym do wybitnych studentów, opartym na zasadach programu Diamentowy Grant – wynika z informacji uzyskanych przez PAP z MEiN. Studenci i uczelnie na ogół przychylnie oceniają program w jego dotychczasowym kształcie. Program Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie jest to resort edukacji…

Najnowsze

RSS

MEiN: trwają pracę nad nowym progra...

W resorcie edukacji i nauki trwają obecnie prace nad nowym programem skierowanym do wybitnych studen...

Prof. A. Chwalba: zmiany, które w Rzeczypospolitej dokonały ...

Zmiany, które dokonały się w latach 1788–1790, były znakomite. Zreformowano funkcjonowanie aparatu państwa, opodatkowano szla...

Ogólna liczba studentów zagranicznych studiujących w Polsce zwiększyła się o 4,2 tys. w stosunku do poprzedniego roku –... W Polsce studiuje 82,5 tys. studentów z zagranicy, nie wiado...