Wybitni badacze i artyści z nagrodami premiera

41 naukowców i trzy zespoły badawcze są laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy, artystyczny, rozprawy habilitacyjne, doktorskie w roku 2014. Jednym z laureatów jest aktor i reżyser, prof. Jerzy Stuhr z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie.

Sześcioro uczonych otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny. W tym gronie znaleźli się: prof. Piotr Bizoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Włodzimierz Borodziej z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Grzegorz Chałasiński z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej, prof. Jerzy Stuhr z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie oraz prof. Anetta Undas z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne otrzymał zespół prof. Andrzeja Czerwińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy opracowali „Wysokoenergetyczny kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy”, który jest nowatorską w skali światowej modyfikacją klasycznego akumulatora tego typu.

Drugą nagrodę w tej kategorii otrzymali: prof. Eugeniusz Rusiński i dr inż. Marcin Kowalczyk z Politechniki Wrocławskiej. Nagrodę trzecią przyznano zespołowi, kierowanemu przed dra n. med. Pawła Tabakowa z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki nagrodzono dziesięcioro badaczy. Z kolei nagrodami za wyróżnione rozprawy doktorskie uhonorowano 25 naukowców.

Nagrody premiera zostały ustanowione – z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk – w 1994 roku. Przewodniczącym zespołu ds. nagród jest prof. Piotr Węgleński.

Pełna lista nagodzonych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *