Wokół idei doradztwa filozoficznego

Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego,
Stowarzyszenie Doradztwa Filozoficznego Pogadalnia
oraz Studenckie Koło Filozoficzne Uniwersytetu Opolskiego

zapraszają do udziału w
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.

Wokół idei doradztwa filozoficznego,

która odbędzie się w dniach 27 – 28 listopada 2015 r. w Opolu.

Celem obecnej konferencji, pierwszej z cyklu poświęconych temu tematowi, jest odpowiedź na podstawowe pytanie – czy współczesna filozofia akademicka może znów, jak w starożytności, być nauczycielką życia? Organizatorzy chcą przyjrzeć się idei doradztwa filozoficznego, uwzględniając jej aspekty pedagogiczne i psychologiczne. Zapraszają do wspólnego namysłu nad filozoficznym doradztwem, psychoterapią filozoficzną i coachingiem jako dyscyplinami akademickimi, ale także nad praktycznym funkcjonowaniem coraz liczniejszych poradni filozoficznych.

Wiedza zawarta we współczesnych podręcznikach ontologii, epistemologii, etyki czy estetyki ma charakter teoretyczny. Starożytnym nauczycielom życia, takim jak Epikur czy Epiktet, większość współczesnej filozofii akademickiej wydawałaby się prawdopodobnie, mniej lub bardziej wyrafinowanym „dialektycznym popisem”. Wiedza filozoficzna jest według nich użyteczna jedynie wtedy, gdy jest wykorzystywana praktycznie „na ścieżce duchowego rozwoju”. Co więcej, z ich punktu widzenia, zdobywanie umiejętności filozoficznego argumentowania bywa szkodliwe dla rozwoju osoby, jeśli nie obejmuje również ćwiczenia umiejętności związanych z rozumnym kierowaniem uczuciami. Współczesny filozof akademicki wydaje się stać przed następującym dylematem. Albo potraktuje filozofię jako dyscyplinę czysto teoretyczną, rezygnując całkowicie z ambicji świadomego kształtowania osobowości, albo podejmie się tego zadania, ryzykując wkraczanie w kompetencje naukowej psychologii czy pedagogiki. Jak w praktyce rozwiązywać tego rodzaju dylematy? Jak w obliczu postępu dyscyplin pokrewnych filozofia może zachować swoją autonomię i siłę oddziaływania?

Zmiany cywilizacyjne stymulują procesy dezintegracji osobowości współczesnego człowieka. Współczesna młodzież ma ogromny potencjał rozwoju a jednocześnie coraz większe problemy z nawiązywaniem głębokich relacji międzyosobowych, z rozumieniem siebie, a w szczególności świata własnych emocji i przeżyć. To twarda rzeczywistość w postaci osobowości współczesnych studentów wymusza często na prowadzących zajęcia z filozofii nadawanie im praktycznego charakteru i wprowadzanie do własnych zajęć elementów „filozoficznej terapii”. Od czasu ukazania się w 1978 The New Image of the Person: The Theory and Practice of Clinical Philosophy Petera Koestenbauma, wielu autorów (np. Elliot Cohen, Gerd Achenbach, Michel Weber, Louis Marinoff) podejmowało próby zdefiniowania doradztwa filozoficznego. Trudno dziś mówić o powszechnej zgodzie w kwestii naukowego statusu tej dyscypliny. Publikacje tych autorów ukazują jednak jak wielkie możliwości w działalności doradczej i terapeutycznej otwiera znajomość tradycji filozoficznej.

Zgłoszenia można nadsyłać do 2 listopada 2015 r.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *