Kurs walutowy

Kurs walutowy – aby rozliczać transakcje z zagranicą niezbędna jest możliwość przeliczenia dowolnej kwoty w walucie krajowej na walutę zagraniczną i odwrotnie. Umożliwia to właśnie kurs walutow...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to interdyscyplinarna dziedzina nauki czerpiąca przede wszystkim z dorobku ekonomii, ale także innych nauk: prawa, socjologii, psychologii, geografii ekonomicznej,...

Polityka handlowa

Polityka handlowa – jest to działalność państwa mająca na celu zapewnienie szeroko rozumianej ochrony produkcji krajowej i zatrudnienia, a także bilansu płatniczego (handlowego). Cele to mogą b...

Strefa wolnego handlu (SWH)

Strefa wolnego handlu (SWH) – polega na zniesieniu ceł, ograniczeniu ograniczeń ilościowych i umożliwieniu swobodnego przepływu towarów pomiędzy krajami należącymi do strefy, prowadzona jest na...