Konferencja pt. Polska kultura religijna

Chrześcijaństwo w popkulturze

Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster” zaprasza do udziału w konferencji pt. Chrześcijaństwo w popkulturze, która odbędzie się w dniach 11 – 12 grudn...
Samorząd w myśli politycznej i prawnej

Samorząd w myśli politycznej i prawnej

Uniwersytet Wrocławski zaprasza do udziału w konferencji pt. Samorząd w myśli politycznej i prawnej, która odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2015 r. we Wrocławiu. Istota samorządności stanowiła w...
Konferencja Codzienność jako wyzwanie edukacyjne

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne

Uniwersytet Wrocławski ‐ Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego zapraszają do udziału w konferencji pt. Codzienność jako wyzwanie eduka...