Media - Kościół - Polityka

Media – Kościół – Polityka

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskie...
Konferencja pt. Polska kultura religijna

Polska kultura religijna

Akademia Ignatianum w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji pt. Polska kultura religijna, która odbędzie się w dniach 9 – 10 grudnia 2015 r. w Krakowie. Konferencję poświęcona zostanie pam...