Hazardziści

Hazardziści

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy niemal co drugi Polak (49%) przynajmniej raz wziął udział w grze na pieniądze, wydając na ten cel średnio 223 zł i wygrywając przeciętnie około 103 zł. Największą ...
Jakiej Unii chce PiS - opinie Polaków

Jakiej Unii chce PiS – opinie Polaków

Prawo i Sprawiedliwość postrzegane jest jako ugrupowanie zmierzające raczej do zahamowania integracji europejskiej niż do jej pogłębiania. W ocenie największej części badanych (32%) partia rządząca d...
Czy w Polsce żyje się bezpiecznie?

Czy w Polsce żyje się bezpiecznie?

W roku 2001 oceny bezpieczeństwa w Polsce kształtowały się na poziomie najniższym w historii naszych badań – jedynie 18% Polaków oceniało, że żyje w bezpiecznym kraju, a 81% było przeciwnego zdania. ...
20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

20. rocznica uchwalenia Konstytucji RP

Drugiego kwietnia minie dwadzieścia lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP. Z tej okazji zapytaliśmy badanych o ich opinie dotyczące ustawy zasadniczej. Czy jej znaczenie wykrac...