Stypendia dla najlepszych kandydatów rozpoczynających studia w Płocku

Urząd Miasta Płocka uruchamia program stypendialny „Grant na start” dla najlepszych kandydatów planujących rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2021-22 na tamtejszych dwóch uczelniach: Mazowieckiej Uczelni Publicznej oraz w filii Politechniki Warszawskiej. Kwota jednego stypendium to 5 tys. zł.

Środki na stypendia w ramach programu „Grant na start” pochodzą z budżetu Płocka – poinformował prezydent miasta Andrzej Nowakowski, ogłaszając w poniedziałek uruchomienie projektu. „To nowy pomysł, dotyczący współpracy miasta z uczelniami wyższymi” – podkreślił. Jak dodał, inicjatorem projektu była Mazowiecka Uczelnia Publiczna.

„Program +Grant na start+ będzie polegał na wypłacaniu stypendiów w roku akademickim 2021-22 najlepszym studentom pierwszego roku. Celem tego projektu jest zachęcenie młodych ludzi do tego, aby studiowali w Płocku i by wiązali z naszym miastem swoją przyszłość” – powiedział podczas konferencji prasowej Nowakowski.

Prezydent Płocka wyjaśnił, że uruchamiany właśnie program stypendialny skierowany jest do tegorocznych kandydatów na studia na tamtejszych dwóch uczelniach – Mazowieckiej Uczelni Publicznej oraz w filii Politechniki Warszawskiej. „Kwota jednego stypendium wynosi 5 tys. zł na rok akademicki 2021-22” – zaznaczył. Przyznał, iż pierwsza edycja projektu ma charakter pilotażowy, a jego kontynuacja zależała będzie od efektów, jakie przyniesie.

Nowakowski dodał, iż Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku otrzyma sześć stypendiów, po dwa na Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk o Zdrowiu, natomiast filia Politechniki Warszawskiej dostanie cztery stypendia, dwa na Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz dwa na Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych – propozycje kandydatów do otrzymania stypendiów ustalą powołane specjalnie uczelniane komisje.

„Jako rektorzy nie możemy przyznawać żadnych stypendiów studentom na pierwszym roku, gdyż nie mają oni jeszcze żadnych osiągnięć” – zaznaczył rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku prof. Maciej Słodki, dziękując za uruchomienie przez samorząd miasta projektu „Grant na start”. Zapowiedział, że stypendia z tego programu uczelnia ta przeznaczy dla najlepszych studentów pierwszego roku, ocenionych na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Dodał, iż stypendia będą mogły zostać spożytkowane na cele naukowe, np. na zakup sprzętu komputerowego czy udział w kursach, szkoleniach lub konferencjach.

Prorektor płockiej filii Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Renata Walczak przyznała, że uruchomienie przez samorząd programu stypendialnego ma szczególne znaczenie, gdyż – jak zauważyła – „młodzież zwykle odpływa z Płocka i wartą ją tu zatrzymać”. Podkreśliła przy tym, że uczelnia ta zasila absolwentami m.in. PKN Orlen, którego główny zakład produkcyjny znajduje się właśnie w Płocku.

Jak wynika z regulaminu programu „Grant na start”, stypendia przyznawane będą studentom pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich -środki będą wypłacane w dwóch częściach: do 10 listopada 2021 r. – na semestr zimowy oraz do 10 marca 2022 r. – na semestr letni. (PAP)

mb/ mhr/

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *