Robert Sokolowski. Bóg wiary i rozumu

Robert Sokolowski jest pisarzem starszego pokolenia, bowiem urodził się w 1934 r. Krytyka zgodnie uznaje go za jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów katolickich. Robert Sokolowski to także profesor na The Catholic University of America w Waszyngtonie oraz wybitny znawca tradycji, religii i kultury chrześcijańskiej. Jest również uznanym autorytetem w dziedzinie fenomenologii oraz twórcą oryginalnej koncepcji tzw. „teologii odsłonięcia”.

Głównym celem książki „Bóg wiary i rozumu” Roberta Sokolowskiego jest przedstawienie filozoficznych i teologicznych dociekań oraz wyjaśnień dotyczących problematyki wiary w Boga w konfrontacji z władzą rozumu i nauki. Co ciekawe, podczas gdy większość autorów i badaczy oba te aspekty traktuje rozdzielnie jako coś, co wzajemnie się wyklucza, o tyle Sokolowski sugeruje, że zarówno wiara, jak i rozum współgrają ze sobą. Oba te czynniki są bowiem konieczne do ukazania tego, że chrześcijańskie tajemnice, na przykład te związane z nauką o Trójcy, odkupieniu, łasce, sakramentach i Kościele, można śmiało uważać za sensowne, prawdziwe i rzeczywiste. Wcale nie należy w nich widzieć znaczenia jedynie symbolicznego i nierealnego, czy też zwyczajnie tyko ludzkiego w kwestii ślepej wiary. Oczywiście teoretyczne wyjaśnienia nie są w stanie zastąpić ani wiary w Boga, ani jakiegokolwiek chrześcijańskiego działania. Są jednak w stanie pomóc w zrozumieniu czym naprawdę jest wiara i rozum, a także „w otwieraniu swoistej przestrzeni teologicznej, w której tajemnice chrześcijańskie można uznawać za autentyczne tajemnice. Miejscem, w którym należy dokonać tego rodzaju wyjaśnień, jest chrześcijańska nauka o stworzeniu i chrześcijańskie rozróżnienie między Bogiem a światem”.

Autor w przystępny i ciekawy sposób przedstawia trudne funkcjonowanie człowieka w obecnej zagmatwanej i przesiąkniętej niemal przymusową ateizacją rzeczywistości. Ludzie gubią przez to istotę bytu i własnego istnienia, oraz cele w ogóle nadające sens życiu. W dobie XXI wieku, pomimo ogromnego postępu w różnych dziedzinach nauki i techniki, my ludzie nie stawiamy już sobie jednego najważniejszych pytań ludzkości – o sens tego wszystkiego, co czynimy oraz o celowość własnego życia w związku z tym. Skoro nauka twierdzi, że Boga nie ma, bo nie da się tego fenomenu wytłumaczyć naukowo, to nie istnieje też zmartwychwstawanie i życie po śmierci. Po co zatem się starać i być dobrym dla innych? W swym codziennym zabieganiu oraz życiu pełnym trosk i problemów, zatracamy w taki sposób w ogóle sens swojej egzystencji. Depczemy odwieczne zasady moralne, gloryfikując przyziemne sprawy codzienne, pogoń za pieniądzem, przemijającą urodą i próżnością. Autor jednak uświadamia czytelnika, że takie życie jest marnowaniem swoich szans na lepsze życie i gubieniem jego prawdziwego sensu. Bóg, wiara i związana z nim moralność są filozofią zarówno zgodną z wiarą, jak i rozumem oraz nauką.

Opracowanie Sokolowskiego z pewnością jest ciekawą pozycją nie tylko dla socjologów, filozofów i teologów, ale przede wszystkim dla ludzi młodych, wkraczających dopiero w dorosłe życie oraz poszukujących swojej tożsamości społecznej i duchowej. Książka jest więc idealnym przesłaniem dla młodzieży, tym bardziej, że to właśnie oni będą decydować o przyszłości społeczeństw i całych narodów, a w konsekwencji także o obliczu współczesnej cywilizacji. Nie mogą więc zagubić odziedziczonej po przodkach moralności na rzecz wyłącznie pustego konsumpcjonizmu, nihilizmu i genderyzmu. Książka stanowi zatem swoisty drogowskaz, podobnie jak latarnia morska nocą dla zagubionych w mroku okrętów, udzieli odpowiedzi wszystkim tym, których dręczą pytania dotyczące realności istnienia Boga oraz celu i sensu życia człowieka.

Tytuł oryginału: „The God of Faith and Reason. Foundations of Christian Theology”. Tłumaczenie do wydania polskiego wykonał Michał Romanek. Książka jest bardzo dobrze napisana i drobiazgowo analizuje rozpatrywany problem. Liczy przy tym 280 stron i ma oprawę miękką. Seria „Dominikańska Biblioteka Teologii”, do której należy niniejsza książka, powstała po to, by udostępnić polskiemu czytelnikowi najwybitniejsze współczesne dzieła pisane, należące do klasycznego nurtu teologii, a przez to, że porusza kwestie wiary i religii w życiu codziennym społeczeństw, także do nurtu socjologiczno-kulturowego.

Robert Sokolowski. Bóg wiary i rozumu

Robert Sokolowski. Bóg wiary i rozumu

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.