Powstanie w getcie warszawskim

Blisko 75 lat temu w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Niemal wszyscy Polacy (94%) słyszeli o tym wydarzeniu, ale tylko co dziewiąty (11%) zna datę jego wybuchu. Sześciu na stu badanych (6%) nie wie nic na ten temat.

Dwie trzecie badanych (64%) uważa, że pamięć o powstaniu w getcie warszawskim jest dziś ważna przede wszystkim dla Żydów. Połowa (49%) twierdzi, że ma ona obecnie istotne znaczenie dla Polaków, a jedna trzecia (32%) – że dla ludzi starszego pokolenia. Niewielu (8%) uznaje powstanie w getcie warszawskim za wydarzenie ważne obecnie tylko dla osób, których życie związane jest z Warszawą, a zupełnie nieliczni (4%) twierdzą, że nikogo dziś już nie interesuje. W stosunku do poprzedniego pomiaru z 2013 roku znacznie częściej akcentowane jest znaczenie powstania dla wszystkich Polaków, natomiast rzadziej – dla Żydów i starszych pokoleń.

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź.

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w marcu 2018 roku przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *