Porady dla partnerów osób cierpiących na depresję

Bycie w związku z osobą cierpiącą na depresję nie musi oznaczać cierpienia, jak zdają się twierdzić niektóre głosy. Kluczowe jest przede wszystkim wzajemne wspieranie się i zdolność do odnajdywania się w sytuacjach skrajnie negatywnych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w niniejszym artykule!

Poznaj lepiej perspektywę osoby z depresją

Pomaganie bliskiej osobie cierpiącej na chorobę psychiczną często zaczyna się od określenia, na jakim etapie znajduje się ona na pięciu etapach zmiany. Następnie należy wziąć pod uwagę porady, co możesz w związku z tym zrobić:

  • prekontemplacja (nie jesteś zainteresowany pomocą) – okazuj empatię i unikaj osądzania,

  • kontemplacja (rozpoznaje problem, ale nie jest gotowy na zmianę) – uznaj, że zmiana jest trudna i rozważ wady i zalety leczenia,

  • przygotowanie (oznacza zaangażowanie w zmiany) – spróbuj pomóc ukochanej osobie określić cele. Te powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, rozsądne i terminowe,

  • zmiana zachowania (zaczyna się zmieniać/aktywnie angażować się w leczenie) – wzmocnij pozytywne zachowanie ukochanej osoby,

  • konserwacja (utrzymująca się zmiana) – zaoferuj ciągłe wsparcie.

Ważne jest, aby słuchać „rozmów nt. zmiany” i działać zgodnie z nią, zapewniając wsparcie, pocieszenie i zachętę na każdym etapie. Wymagana jest również cierpliwość (chociaż ukochana osoba powinna czuć się upoważniona do korzystania z najlepszej oceny sytuacji w nagłych wypadkach). Naciskanie kogoś, aby posunął się naprzód w swojej podróży, może spowodować opór, co finalnie opóźni leczenie.

Słuchaj, aby się komunikować

Rozpoczęcie rozmowy z ukochaną osobą może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania potrzebnej pomocy. Opiekun może potrzebować wykonać pierwszy krok, aby rozpocząć dyskusję, a najlepszym sposobem na to jest okazanie szczerego zainteresowania sprawami ukochanej osoby.

Nie mów im, jak możesz pomóc — zapytaj, czy możesz pomóc i jak. Szanuj ich pragnienie nierozmawiania o sytuacji. „Muszę z tobą porozmawiać” rzadko jest dobrym sposobem na rozpoczęcie rozmowy. Kiedy nie chcą rozmawiać, lepszym podejściem jest ciągłe przypominanie im, że jesteś przy nich, jeśli chcą mówić.

Wysoce skuteczne narzędzia usprawniające komunikację obejmują:

  • rozmowa motywacyjna – ta technika ma na celu wykorzystanie własnej motywacji do zmiany, która może obejmować osiągnięcie określonych celów życiowych,

  • OARS – ta metoda zapewnia ramy do ćwiczenia rozmowy motywacyjnej. Ten akronim oznacza pytania otwarte, afirmacje, refleksje i podsumowania,

  • aktywne słuchanie – ta forma zaangażowania polega na słuchaniu tego, co dana osoba mówi, a następnie odzwierciedlaniu tego, co zostało powiedziane w sposób, który demonstruje zrozumienie. Służy również jako lustro, skłaniające osobę do zobaczenia i skonfrontowania swoich myśli, pomysłów i wrażeń.

Wsparcie psychologiczne online, kiedy tego potrzebujesz

Podsumowanie

Życie z osobą obarczoną depresją polega na stałej i nieustającej komunikacji na wielu polach. Tylko tak osoba w depresji jest w stanie poczuć faktyczne wsparcie z drugiej strony. Warto takie działanie uzupełnić i wykorzystać aplikacje psychologiczne oferującą zdalną pomoc w postaci rozmów ze specjalistą.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.