Popper, Karl Raimund

Karl Raimund Popper urodził się w Wiedniu w 1902 roku. Studiował matematykę, fizykę, psychologię, pedagogikę, historię muzyki i filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim w latach 1918 – 1928. Jednocześnie pracował jako uczeń stolarza i nauczyciel.

W 1978 roku, pięćdziesiąt lat po uzyskaniu doktoratu, Uniwersytet Wiedeński „odnowił” ten stopień podczas podniosłej ceremonii i nadał mu doktorat honorowy w dziedzinie nauk przyrodniczych. W 1934 roku, będąc ciągle jeszcze nauczycielem w Wiedniu, opublikował „Logik der Forschung” [Logikę odkrycia naukowego], książkę, która po publikacji jej angielskiego przekładu, stała się dziełem klasycznym.

Karl Popper wykładał w Europie, Nowej Zelandii, Australii, Indiach, Japonii. Od 1950 roku zaś, kiedy wygłosił wykłady filozoficzne dla uczczenia pamięci Williama Jamesa na Uniwersytecie w Harvard, był częstym wykładowcą w Ameryce.

Wśród jego publikacji są znakomite książki: „The open Society and Its Enemies” [Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie], za którą otrzymał Nagrodę imieniem Lippincotta przyznaną przez „American Political Science Associa-tion”, „The Poverty and Historicism” [Nędza historycyzmu], „The Open Universe: An Argument for Indeterminism” [Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu].

Popper był laureatem honorowych doktoratów nadanych mu między innymi przez takie uniwersytety jak: Chicago, Denver, Warwick, Canterbury (Nowa Zelandia), Salford, The City University (Londyn), Wiedeń, Mannheim, Guelph (Kanada), Frankfurt, Salzburg, Cambridge, Oxford. Otrzymał nagrodę Miasta Wiednia w dziedzinie Nauk Moralnych i Psychologicznych, nagrodę im. Sonniga Uniwersytetu w Kopenhadze, nagrodę imieniem Karla Rennera nadaną przez Miasto Wiedeń, nagrodę imieniem Doktora Leopolda Lucasa Uniwersytetu w Tybindze, Pierścień Honorowy (Ehrenring) Miasta Wiednia. Został odznaczony Wielkim Złotym Odznaczeniem Honorowym (Austria), Złotym Medalem za Wybitne Zasługi dla Nauki przez „American Museum of Natural History” w Nowym Jorku, Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą (Republika Federalna Niemiec).

W 1965 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk Królowej Elżbiety II, która w 1982 roku nadała mu insygnia Companion Honour. Sir Karl R. Popper zmarł 17 września 1994 roku.

Karl Popper

Karl Popper

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *