Popper, Karl Raimund

Karl Raimund Popper urodził się w Wiedniu w 1902 roku. Studiował matematykę, fizykę, psychologię, pedagogikę, historię muzyki i filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim w latach 1918 – 1928. Jednocześnie pracował jako uczeń stolarza i nauczyciel.

W 1978 roku, pięćdziesiąt lat po uzyskaniu doktoratu, Uniwersytet Wiedeński „odnowił” ten stopień podczas podniosłej ceremonii i nadał mu doktorat honorowy w dziedzinie nauk przyrodniczych. W 1934 roku, będąc ciągle jeszcze nauczycielem w Wiedniu, opublikował „Logik der Forschung” [Logikę odkrycia naukowego], książkę, która po publikacji jej angielskiego przekładu, stała się dziełem klasycznym.

Karl Popper wykładał w Europie, Nowej Zelandii, Australii, Indiach, Japonii. Od 1950 roku zaś, kiedy wygłosił wykłady filozoficzne dla uczczenia pamięci Williama Jamesa na Uniwersytecie w Harvard, był częstym wykładowcą w Ameryce.

Wśród jego publikacji są znakomite książki: „The open Society and Its Enemies” [Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie], za którą otrzymał Nagrodę imieniem Lippincotta przyznaną przez „American Political Science Associa-tion”, „The Poverty and Historicism” [Nędza historycyzmu], „The Open Universe: An Argument for Indeterminism” [Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu].

Popper był laureatem honorowych doktoratów nadanych mu między innymi przez takie uniwersytety jak: Chicago, Denver, Warwick, Canterbury (Nowa Zelandia), Salford, The City University (Londyn), Wiedeń, Mannheim, Guelph (Kanada), Frankfurt, Salzburg, Cambridge, Oxford. Otrzymał nagrodę Miasta Wiednia w dziedzinie Nauk Moralnych i Psychologicznych, nagrodę im. Sonniga Uniwersytetu w Kopenhadze, nagrodę imieniem Karla Rennera nadaną przez Miasto Wiedeń, nagrodę imieniem Doktora Leopolda Lucasa Uniwersytetu w Tybindze, Pierścień Honorowy (Ehrenring) Miasta Wiednia. Został odznaczony Wielkim Złotym Odznaczeniem Honorowym (Austria), Złotym Medalem za Wybitne Zasługi dla Nauki przez „American Museum of Natural History” w Nowym Jorku, Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą (Republika Federalna Niemiec).

W 1965 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk Królowej Elżbiety II, która w 1982 roku nadała mu insygnia Companion Honour. Sir Karl R. Popper zmarł 17 września 1994 roku.

Karl Popper

Karl Popper

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *