Polityka/ polityczność. Przestrzenie dyskursu naukowego

Instytut Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego

zaprasza do udziału w sympozjum pt.

Polityka/polityczność. Przestrzenie dyskursu naukowego,

które odbędzie się w dniach 13-14 września 2016 roku we Wrocławiu.

Niejednoznaczność terminologiczna w polskich naukach politycznych sprzyja marginalizacji krytycznego dyskursu wokół samej istoty i przedmiotu badania nauk, które podejmują kwestie polityki/polityczności. Chantal Mouffe w swojej pracy „Polityczność” stworzyła dystynkcję Zgodnie z jej koncepcją, nauki polityczne u swojej podstawy zajmują się polityką rozumianą w kontekście instytucjonalnych i normatywnych relacji władzy, podczas gdy teoria i filozofia polityki skupiają się na poszukiwaniu istoty znaczenia polityczności.

Pytanie, które sobie stawiamy sprowadza się do zastanowienia nad koniecznością oraz konsekwencją tak wyraźnego rozgraniczenia. Naszym zamiarem nie jest jednak porzucenie szczątkowo rozwiniętego dyskursu, rozgraniczającego różne formy i ujęcia namysłu politologicznego. Celem projektu jest dyskusja wokół możliwości jego przekroczenia i obrania nowego kierunku w rozważaniach nad istotą tego, czym właściwie jest polityka i polityczność w kontekście badania ich różnorodnych przejawów. Konieczny wydaje się więc powrót do fundamentalnych pytań o przedmiot i metody badań rozwijane w ramach nauk zajmujących się polityką. W realizowanym projekcie poruszyć chcemy następujące dwa obszary: teoretyczne rozważania nad ontologią polityki i polityczności, oraz dyskusję wokół epistemologii i metodologii owych badań, włączając w to empiryczne przykłady jej zastosowania. Innymi słowy, próbujemy odpowiedzieć na dwa pytania: czym jest polityka/polityczność i jak należy ją badać? Mamy nadzieję, że dzięki temu uda się wypracować krytyczne, innowacyjne i interdyscyplinarne propozycje rozważań nad bazowymi zagadnieniami związanymi z relacjami władzy, czym wzbogacimy ogólnie przyjęty dyskurs nauk politycznych.

Do udziału w projekcie zaproszeni są reprezentanci szeroko pojętych nauk, podejmujących tematykę polityki/polityczności.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *