Oblicza radykalizmu we współczesnym świecie – zaproszenie do nadsyłania artykułów naukowych

Redakcja Kwartalnika Naukowego OAP UW „e-Politikon” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do trzeciego w tym roku tematycznego wydania, które będzie nosiło tytuł Oblicza radykalizmu we współczesnym świecie.

We współczesnym świecie jest widoczna radykalizacja postaw i zachowań, prowadząca do fascynacji ekstremizmem oraz działalnością terrorystyczną. Staje się ona jednym z głównych wyzwań dla systemów bezpieczeństwa. Problem ten nie tylko dotyczy poszczególnych państw, w tym członkowskich Unii Europejskiej, ale okazuje się zagrożeniem w ujęciu regionalnym i globalnym. Socjalizacja do przemocy politycznej powiązana jest z podatnością, sposobem rekrutacji i metod indoktrynacji oraz z działaniem. Może dotyczyć zarówno jednostek, grup, jak i mas przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu psychologicznego, społecznego, ekonomicznego i politycznego. W szczególności nowe technologie oraz agresywne kampanie organizacji nawołujących do nienawiści i stosowania przemocy politycznej stanowią istotne zagrożenie, wpływając na debatę nad kształtem systemów przeciwdziałania, w tym prewencji i wsparcia programów de-radykalizacyjnych.

Redakcja „e-Politikonu” zaprasza więc do dyskusji na temat istoty radykalizacji oraz poszukiwania efektywnych wzorców przeciwdziałania temu zjawisku na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych (mogą to być także studia przypadków) – które zostały poświęcone następującym zagadnieniom:

  • badania nad radykalizacją
  • modele radykalizacji
  • walka z radykalizacją postaw i zachowań prowadzących do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu
  • problem radykalizacji w zakładach penitencjarnych
  • wolność słowa a radykalizacja w kierunku przemocy politycznej
  • wybrane strategie de-radykalizacyjne
  • radykalizacja w sieci.

Redakcja naukowa 23. numeru „e-Politikonu”: prof. dr hab. Stanisław Sulowski, dr Aleksandra Gasztold.

Ostateczny termin nadsyłania artykułów na adres epolitikon@oapuw.pl upływa 2 października 2017 r.

Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon” jest elektronicznym czasopismem naukowym i z liczbą 8 punktów znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (grudzień 2016 r.). Każdy numer kwartalnika w dniu publikacji dociera do około czterech tysięcy pracowników naukowych i doktorantów ze wszystkich politologicznych ośrodków akademickich w Polsce a także do polityków, urzędników, dziennikarzy, organizacji pozarządowych oraz studentów.

Zobacz
Wskazówki edytorskie dla autorów

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *