Nagroda im. Floriana Znanieckiego (do 31 grudnia)

Nagroda im. Floriana Znanieckiego za najlepsze prace magisterskie z zakresu socjologii przyznawana jest co roku przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia. Laureat nagrody otrzymuje dyplom i premię pieniężną. Jej wysokość w każdym roku określa Zarząd Główny PTS.

Prace do nagrody mogą zgłaszać władze wydziałów, instytutów i sekcji, w których powstają prace z zakresu socjologii. Każda instytucja może zgłosić dwie prace.

Zgłoszenia ocenia jury powołane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS. Zgromadzenie wybiera trzech członków jury oraz trzech zastępców.

Nagroda jest wręczana na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTS.

Strona konkursu: Polskie Towarzystwo Socjologiczne

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *