MNiSW: program „Inteligentny Rozwój” może ruszyć jeszcze w tym roku

Ministerstwo nauki ma nadzieję, że Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Program ma na celu lepsze powiązanie nauki z biznesem.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-20, Polska otrzyma ok. 11 mld Euro na finansowanie badań i rozwoju, z czego aż 8,6 mld będzie przeznaczone na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Program ten zakłada m.in. wzmocnienie współpracy nauki z biznesem, poprzez stymulowanie jak największych środków prywatnych na badania.

„Idea Komisji Europejskiej była taka, że w poprzedniej perspektywie wydawaliśmy głównie na infrastrukturę, nie oglądając się na skutki gospodarcze. W tej perspektywie wszystko jest sprzężone z przemysłem – pieniądze te mają na celu stymulację gospodarki” – powiedział w środę PAP podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Włodzisław Duch, który przedstawił też informację na temat POIR podczas posiedzenia sejmowej komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii.

Jego zdaniem polscy naukowcy muszą jak najszybciej nauczyć się współpracować z biznesem, by sprawniej realizować swoje pomysły, dlatego dużo pieniędzy będzie też przeznaczonych na ich komercjalizację. „Świat się bardzo szybko rozwija i żeby za nim nadążyć musimy coraz lepiej wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce, bo teraz nawet jeśli nasi naukowcy coś wymyślają, to kto inny to komercjalizuje” – dodał.

Innym ważnym założeniem programu jest ograniczenie środków na infrastrukturę badawczą, ponieważ ta była finansowana w latach 2007 – 2013. W obecnej perspektywie chodzi o to, żeby jak najlepiej ją wykorzystać. „Infrastruktura, która powstała w ostatnich siedmiu latach jest kosztowna w utrzymaniu i mamy nadzieję, że dzięki środkom z obecnej perspektywy uda się ją wykorzystać. My jako Polska nie mamy dużego wyboru, ponieważ ilość pieniędzy jest mniejsza niż zapotrzebowanie. Musimy skupić się na wykorzystywaniu już wybudowanej infrastruktury” – powiedział Duch.

19 grudnia strona polska przekazała Komisji Europejskiej poprawioną wersję POIR, jednak do tej pory nie został on zaakceptowany. „Negocjacje są w fazie końcowej. Część programów regionalnych jest już zaakceptowanych przez KE, i mam nadzieję, że POIR zostanie zaakceptowany do końca tego kwartału. Prosiliśmy unijną komisarz ds. spójności, aby w pierwszej kolejności zatwierdzić programy centralne. Liczymy, że jeszcze w pierwszej połowie roku uda się rozpisać pierwsze konkursy i zacząć wydawać te pieniądze” – podsumował Duch.

Wdrażaniem POIR w Polsce będą się zajmowały dwie instytucje – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które zajmie się m.in. wspieraniem firm w prowadzeniu projektów badawczo rozwojowych oraz tworzeniem strategii wzmacniania współpracy jednostek naukowych z biznesem, oraz Ministerstwo Gospodarki, które zajmie się przede wszystkim wsparciem wdrożeń, m.in. za pomocą kredytu technologicznego.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.