Media – Kościół – Polityka

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Instytut Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Nauk o Polityce
Uniwersytetu Rzeszowskiego
„Naukowy Przegląd Dziennikarski”
Towarzystwo Studiów Dziennikarskich

zapraszają na konferencję naukową

MEDIA – kościół – polityka

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kraków, 17-18 listopada 2015 roku

Organizatorom zależy na skoncentrowaniu dyskusji wokół następujących obszarów:

  • analizie dotyczącej tworzenia się, funkcjonowania i pozycji mediów kościelnych i religijnych, w ramach pluralistycznego rynku mediów po 1989 r., zarówno w odniesieniu do mediów ogólnopolskich jak i regionalnych, prasy, radia, telewizji i mediów internetowych,

  • analizie barier w rozwoju mediów kościelnych, sposobów zarządzania tymi mediami, analizie programu i skali oddziaływania takich mediów,

  • znaczeniu mediów kościelnych i religijnych dla kształtowania debaty publicznej w Polsce, osobach, które wywarły i wywierają istotny wpływ na powstanie i funkcjonowanie tych mediów w Polsce,

  • wizerunku medialnym Kościołów w Polsce, prowadzonej przez Kościoły polityce informacyjnej,

  • analizie wzajemnych relacji Kościołów ze światem polityki po 1989 roku.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz ze streszczeniem referatu (150-200 słów) należy przesyłać do 10 października 2015 roku na adres internetowy katarzyna.bernat@wp.pl.

Informacja zwrotna dla autorów zaakceptowanych zgłoszeń zostanie przesłana do 20 października 2015 roku. Osoby, których referaty zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia, będą proszone o wniesienie do dnia 31 października 2015 roku opłaty konferencyjnej w wysokości 350 zł na konto Towarzystwa Studiów Dziennikarskich:

97 1240 4751 1111 0000 5513 3359

Tekst referatu przeznaczony do publikacji i przesłany do 30 grudnia 2015 roku nie powinien przekraczać objętości 20 tys. znaków ze spacjami. Wymogi redakcyjne zostaną podane na stronie internetowej konferencji.

Przewidywane rozpoczęcie konferencji we wtorek, 17 listopada o godz. 13, przewidywane zakończenie w środę, 18 listopada o godz. 14.

W imieniu organizatorów:
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (UW)
ks. prof. nadzw. dr hab. Michał Drożdż (UPJPII)
prof. UR dr. hab. Wojciech Furman
dr Paweł Kuca UR
dr Katarzyna Bernat – sekretarz konferencji
dr Katarzyna Drąg (UPJP II)
dr Klaudia Cymanow-Sosin (UPJP II)
dr Sławomir Soczyński (UPJP II)

Rada Naukowa Konferencji
prof. dr hab. Janusz Adamowski (UW) – przewodniczący
ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński (UPJPII)
ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski (KUL)
prof.. dr hab. Wiesław Godzic (SWPS)
prof. dr hab. Marek Jabłonowski (UW)
prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (UWr.)
ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (UPJPII)
prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (UJ)
prof. dr hab. Jerzy Olędzki (UW)
prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska (UR)
prof. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS)

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *