Kwartalny bilans nastrojów społecznych

W naszych badaniach wskaźnikami nastrojów społecznych są m.in. oceny i prognozy sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce, a także kondycji zakładów pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. Aby lepiej oddać dynamikę zmian nastrojów, ich bilans kwartalny prezentujemy na tle poprzednich miesięcy.

W mijającym kwartale, podobnie jak w pierwszych trzech miesiącach tego roku, zdecydowanie lepsze okazały się oceny dotyczące sfery prywatnej niż publicznej. Nadal najgorzej postrzegana jest sytuacja polityczna. Krytycyzm w tym względzie w ostatnich dwóch miesiącach jest nawet nieco większy niż w okresie styczeń–kwiecień. Od dwóch miesięcy minimalnie pogarszają się również oceny stanu polskiej gospodarki. Zdecydowanie wyraźniejsza przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi dotyczy natomiast sytuacji w zakładach pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. O ile jednak oceny kondycji firm, w których badani są zatrudnieni – mimo nieznacznych wahań – od pół roku pozostają w miarę stabilne, o tyle oceny sytuacji materialnej – po rekordowo wysokich notowaniach w kwietniu – w kolejnych miesiącach zauważalnie się pogorszyły.

W przewidywaniach dotyczących sytuacji politycznej niezmiennie częstszy niż optymizm jest pesymizm, którego poziom – mimo pewnych wahań – pozostaje dość stabilny. Nieco lepsze, choć podlegające nieznacznie większym wahaniom, są prognozy sytuacji gospodarczej. Jeszcze lepsze i nieco bardziej stabilne są z kolei przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy respondentów oraz kondycji materialnej ich gospodarstw domowych.

Kwartalny bilans nastrojów społecznych

Kwartalny bilans nastrojów społecznych

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” przez CBOS.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *