Opinie o błędach medycznych

W jednym z ostatnich sondaży CBOS zapytał Polaków o błędy medyczne. Obecnie częściej niż przed trzynastoma laty ankietowani deklarują, że padli ofiarą różnego rodzaju pomyłek i zaniedbań lekarskich. ...

Polaków związki z lokalną parafią

Wprawdzie poczucie więzi z parafią wciąż pozostaje stosunkowo silne (deklaruje je 66% ankietowanych), jednak od 2005 roku systematycznie słabnie. Obecnie jest najniższe od początku lat dziewięćdziesi...

Notowania rządu Ewy Kopacz

Ostatnie tygodnie przyniosły poprawę notowań rządu, przejawiającą się we wzroście identyfikacji z urzędującym gabinetem, a także wzroście zadowolenia z tego, że na jego czele stoi Ewa Kopacz. W porów...

Opinie o wprowadzeniu w Polsce euro

Plany wejścia Polski do strefy euro budzą negatywne reakcje. Większość dorosłych Polaków (68%) jest przeciwna przyjęciu przez nasz kraj wspólnej europejskiej waluty. Wprowadzenie euro popiera jedynie...

Co polskie dzieci robią po szkole?

Najczęściej uczestniczą w dodatkowych płatnych zajęciach. W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy w historii badań CBOS ponad połowa rodziców (52%, od ubiegłego roku wzrost o 6 punktów) zamierza po...

Innowacyjny Polak 2014

Innowacje są tematem, który w ostatnich czasach bardzo zyskał na popularności. Rządzący widzą w nim klucz do rozwoju i osiągnięcia przewagi nad innymi gospodarkami, a zwykli ludzie dostrzegają i doce...