Jak przygotować prezentację?

Prezentacja

Prezentacja polega na publicznym wystąpieniu, gdzie osoba występująca posługuje się materiałami wizualnymi w trakcie swojej wypowiedzi.

Wskazówki

 • Na slajdach nie powinien znajdować się cały tekst prezentacji, a tylko jej najważniejsze elementy. Można ograniczać się do haseł, stosować wypunktowanie.
 • Dobrze jest stosować tabele, wykresy, rysunki, które wzbogacają i uatrakcyjniają prezentację, ale w taki sposób, aby nie przysłoniły one sensu prezentacji. Nie mogą być za bardzo skomplikowane.
 • Nie należy czytać tekstu ze slajdów. Ma on być wygłoszony.
 • Kolor tła nie może przeszkadzać w odczytaniu tekstu przez widownię, tzn. złym pomysłem jest umieszczanie czarnego tekstu na granatowym tle, dobrym natomiast czarny tekst na jasnym tle.
 • Tło powinno być jednolite i jednakowe dla wszystkich slajdów. Nie należy stosować jaskrawych kolorów.
 • Nie należy przesadzać z ilością slajdów. Przy zbyt dużej liczbie istnieje prawdopodobieństwo, że nie zdążysz zaprezentować wszystkich. Przy zbyt małej wywołasz niedosyt widowni.

Układ

 1. Slajd początkowy – powinien na nim znajdować się tytuł prezentacji, a także imię i nazwisko prezentera, nazwa instytucji którą reprezentuje.
 2. Wprowadzenie do tematu prezentacji – przedstawienie problemu, sformułowanie definicji itp.
 3. Rozwinięcie tematu prezentacji – bardziej szczegółowe przedstawienie poruszanego problemu.
 4. Podsumowanie, wnioski.
 5. Slajd końcowy – zawiera tytuł, podziękowanie za uwagę, imię i nazwisko prezentującego, nazwę instytucji, którą reprezentuje, dane kontaktowe.

Przykład: slajd początkowy

Przykład: slajd wprowadzający

Przykład: wybrane slajdy na rozwinięcie

Przykład: podsumowanie i wnioski

Przykład: slajd końcowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *