Innowacyjny Polak 2014

Innowacje są tematem, który w ostatnich czasach bardzo zyskał na popularności. Rządzący widzą w nim klucz do rozwoju i osiągnięcia przewagi nad innymi gospodarkami, a zwykli ludzie dostrzegają i doceniają je na co dzień.

Z tych też względów firma 3M zajęła się realizacją badania „Czy Polacy są innowacyjni?”, mające na celu sprawdzić jak zwykli ludzie korzystają z innowacyjnych rozwiązań i produktów w codziennym życiu. Powstał na jego podstawie raport pt. „Raport 3M Innowacyjny Polak 2014”. Badanie zrealizował instytut badawczy TNS Polska.

Badanie wykonano techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), w dniach 27 czerwca – 2 lipca 2014 r., na reprezentatywnej próbie 1 000 osób w wieku 15 lat i więcej. Operat losowania stanowiła baza adresowa GUS.

Wyniki nie są zaskakujące, jeśli chodzi o to jakie cechy zdaniem respondentów posiada osoba innowacyjna. Według prawie połowy z nich osoba innowacyjna cechuje się przede wszystkim kreatywnością (45%), rzadziej wskazuje się na bycie przedsiębiorczym (38%) czy oryginalnym (32%). Inne cechy kojarzone z człowiekiem innowacyjnym to m.in. ciekawość (28%), pewność siebie (27%), odwaga (26%).

Ponad 60% Polaków uważa, że jako naród Polacy są innowacyjni. Jednocześnie tylko co trzeci twierdzi, że sam(a) jest człowiekiem innowacyjnym. Najchętniej identyfikują się z osobami innowacyjnymi ludzie z wyższym wykształceniem (57% wobec 34% dla ogółu).

Z czym Polakom kojarzą się innowacje? Najwięcej osób widzi je w nowoczesnych technologiach (44%), rozwiązaniach ułatwiających codzienne życie (36%), rewolucyjnych wynalazkach (33%), nowych produktach (31%), kreatywnych pomysłach (27%), ulepszonych procesach czy procedurach (26%). Obecnie tylko 14% wiąże je z Internetem.

Jako bariery w korzystaniu z innowacyjnych rozwiązań badani wskazują m.in. brak pieniędzy na zakup innowacji (62%), brak odpowiednich umiejętności (33%), przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań (32%).

Można wysunąć wniosek, że Polacy widzą innowacje wokół siebie i są gotowi, aby z nich korzystać. Są to rzeczy/procesy, które służą ludziom (73% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że innowacje zwiększają komfort ich życia). Używają ich w domu i w miejscu pracy, dostrzegają w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa (np. środkach transportu, bezpieczeństwie pracy).

Nadal jednak Polska jako kraj jest daleko w rankingach innowacyjności. Badanie nie daje jednoznacznej odpowiedzi dlaczego tak się dzieje.

Pobierz
Raport 3M Innowacyjny Polak 2014

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *