Finansowanie nauki i szkolnictwa – kolejna konferencja NKN już w czwartek w Łodzi

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego będzie tematem ósmej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki (NKN), która odbędzie się w Łodzi w czwartek i piątek. Osoby, które nie zdołały się tam zarejestrować, mogą śledzić wydarzenie dzięki transmisji online.

Transmisję online można śledzić na stronie www.nkn.gov.pl

Konferencja „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” to ósma z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się we wrześniu 2017 roku. Łódzka konferencja odbędzie się w centrum EC1 Łódź-Miasto Kultury.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. Przedyskutowane będą różne modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Istotnymi wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz m.in. sposób wydzielania środków przeznaczonych na doskonałość oraz program na rzecz naukowej doskonałości. Poruszone zostaną także tematy związane z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz infrastruktury badawczej.

Na czwartek zaplanowane jest wystąpienie programowe wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Wcześniej uroczystego otwarcia dokona przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak.

Następnie odbędzie się sesja międzynarodowa nt. finansowania szkolnictwa wyższego w ujęciu międzynarodowym – z udziałem prof. Jana Jędrzejewskiego z Ulster University (Wielka Brytania), prof. Ursuli Gather z TU Dortmund University (Niemcy), prof. Bernharda A. Schreflera z Uniwersytetu Padwy (Włochy) i profesora Jussi Kivistö z University of Tampere (Finlandia).

Kolejne panele poświęcone będą modelom finansowania uczelni publicznych i parametrom finansowania uczelni.

W piątek zaplanowano wystąpienia podsekretarza stanu w MNiSW Teresy Czerwińskiej i Piotra Michałowskiego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tematami paneli będą: „Rola finansowania doskonałości” i „System stypendiów i kredytów dla studentów”. Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.nkn.gov.pl

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.