Eliminacje w konkursie UE dla młodych naukowców do końca października

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczniowskich projektów badawczych do Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS). Dotychczasowe wyniki młodych Polaków plasują nasz kraj w ścisłej czołówce.

Trzy tygodnie temu Polska gościła na Uniwersytecie Warszawskim finały EUCYS 2014. Tymczasem już za trzy tygodnie mija termin zgłaszania prac do kolejnej edycji.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) prowadzony jest przez Komisję Europejską od 1989 roku. Podczas finałów odbywających się corocznie późnym latem, około stu nastoletnich naukowców z kilkudziesięciu krajów prezentuje prace z różnych dziedzin. Najlepsi młodzi uczeni Europy mają okazję zdobyć prestiżowe nagrody i zaproszenia na staże w czołowych europejskich ośrodkach badawczych.

Z finałów europejskich młodzi zdolni Polacy przywożą główne nagrody i dodatkowe wyróżnienia niemal każdego roku. Od 1995 roku, kiedy to Polska po raz pierwszy wzięła udział w Konkursie, międzynarodowe jury nagrodziło 31 projektów z naszego kraju (łącznie 38 autorów). Polacy zdobyli aż 22 nagrody główne i wiele dodatkowych. Pod względem osiągnięć wyprzedzają nas jedynie Niemcy i Brytyjczycy, przy czym reprezentanci tych państw biorą udział w Konkursie od 1989 roku.

W konkursie mogą brać udział matematycy, informatycy, przyrodnicy, konstruktorzy, ekonomiści i socjolodzy. Do 31 października można zgłaszać oryginalne uczniowskie prace badawcze nagrodzone w konkursie ogólnopolskim, lub rekomendowane przez pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Prace z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych mogą mieć jednego, dwoje lub troje autorów. Muszą powstać jeszcze przed podjęciem przez nich studiów na wyższej uczelni.

Polskie eliminacje organizowane są od początku, czyli od 1995 roku, przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci – stowarzyszenie naukowców, lekarzy i studentów, pracujące od ponad 30 lat z utalentowanymi uczniami. Jury polskich eliminacji, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy z najlepszych polskich uczelni i instytutów PAN, przewodniczy dr Piotr Chrząstowski-Wachtel z Instytutu Informatyki UW. Funkcję krajowego organizatora konkursu sprawuje od 2010 roku prof. Jan Madey z Instytutu Informatyki UW.

Polska Edycja Konkursu Prac Młodych Naukowców UE ma formę sesji plakatowej, podczas której uczniowie prezentują swój projekt każdemu z jurorów oraz publiczności Centrum Nauki Kopernik. Udział w odbywającej się wiosną sesji plakatowej to dla każdego młodego naukowca szansa na rozmowę o swoich pasjach z rówieśnikami i – co najważniejsze – z jurorami, wybitnymi badaczami i popularyzatorami nauki.

Jury wyróżnia zwykle 9 projektów, których autorzy otrzymują nagrody pieniężne i indeksy na najlepsze polskie uczelnie. Trzy projekty reprezentują kraj na finałach międzynarodowych. Tam na młodych badaczy czekają nagrody pieniężne, wyróżnienia honorowe i liczne nagrody dodatkowe – w postaci bardzo wartościowych staży w najlepszych europejskich ośrodkach badawczych. Przyszłoroczne finały odbędą się we wrześniu słonecznym Mediolanie.

W tym roku wiosną w Centrum Nauki Kopernik spotkali się autorzy 20 znakomitych prac badawczych. Spośród finalistów wyłoniona została reprezentacja Polski, która we wrześniu reprezentowała nas na finałach. Finały wyjątkowo zostały zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski wraz z KFnrD i CNK. Partnerem strategicznym EUCYS 2014 była Fundacja PZU. Dwie spośród nagród specjalnych zostały przyznane naszym reprezentantom: Monice Leończyk ze Słupska i Jerzemu Szuniewiczowi z Poznania. Nagrody główne pojechały tym razem do Czech (projekt z fizyki) i Portugalii (projekty z biologii i matematyki).

Regulamin i więcej informacji o Konkursie Prac Młodych Naukowców UE na stronie organizatora Polskich Eliminacji: fundusz.org/konkurs (PAP)

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.