Ekonomia umiaru – realna perspektywa?

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

zaprasza do udziału w
międzynarodowej konferencji naukowej pt.

Ekonomia umiaru – realna perspektywa?,

która odbędzie się 9 czerwca 2015 r. w Krakowie.

Współcześnie reguła umiarkowania, dostosowania się do realiów danej gospodarki nie dla wszystkich jest zrozumiała. Mamy do czynienia z konsumeryzmem, silną presją marketingową zorientowaną na kreowanie potrzeb i dość powszechnym traktowaniu PKB jako celu polityki gospodarczej.

Tematyka konferencji:

  • Jaką rolę powinny pełnić wartości w aktualnych i przyszłych procesach gospodarowania?
  • Jakie aspekty powinny być kluczowe dla kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego?
  • Jaką rolę powinien odgrywać rynek, państwo i społeczeństwo w realizacji rozwoju społeczno­-gospodarczego?
  • Jakie są dziś i jakie mogą być w przyszłości najważniejsze bariery rozwoju społeczno-gospodarczego?
  • Jakie mechanizmy zapewnią równoważnie strumieni i zasobów gospodarczych?
  • Jakie są prognozy dla rozwoju nowego paradygmatu w ekonomii?
  • Jaka jest relacja miedzy wymiarem teoretycznym a praktycznym nowego paradygmatu w ekonomii?
  • Na jakie problemy napotyka dziś edukacja zorientowana na nowy paradygmat w ekonomii?
  • Jakie efekty może przynieść realizacja paradygmatu ekonomii umiaru w wymiarze ekonomiczno­społecznym i politycznym?

Artykuły zostaną opublikowane w czasopiśmie Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracowiensis. Studia Politologica.

Zobacz
Program konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *