Czy Unia Europejska powinna wprowadzić embargo na rosyjską ropę i gaz?

Embargo na surowce energetyczne należy do najbardziej dotkliwych możliwych sankcji na Rosję. Na razie Unia Europejska zatwierdziła zakaz importu rosyjskiego węgla (od sierpnia 2022 roku). Zdecydowanie większe kontrowersje wywołuje wśród państw członkowskich postulat wprowadzenia embarga na rosyjską ropę i gaz. Posunięcie to spotyka się z dość jednoznacznie przychylnym podejściem opinii publicznej w Polsce. Ogółem cztery piąte badanych (80%) popiera blokadę importu rosyjskiego gazu i ropy. Tylko 9% jest przeciwnych temu rozwiązaniu.

Osoby opowiadające się za wprowadzeniem przez Unię Europejską embarga na rosyjską ropę i gaz w ogromnej większości (93%) deklarują, że podtrzymują swoje poparcie dla tego posunięcia, nawet jeśli będzie się ono wiązać ze wzrostem cen tych surowców.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (384) przeprowadził CBOS w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 28 marca do 7 kwietnia 2022 roku na próbie liczącej 1030 osób (w tym: 54,8% metodą CAPI, 28,3% – CATI i 16,9% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *