Czy młode Polki są lewicowe?

Niedawno informowaliśmy w komunikacie CBOS, że w 2020 roku odsetek młodych Polaków (18–24 lata) o poglądach lewicowych wzrósł niemal dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku, osiągając najwyższy poziom w historii naszych badań (30%) i po raz pierwszy od blisko dwóch dekad był wyższy od odsetka młodzieży o poglądach prawicowych. Za rekordową liczbę deklaracji lewicowych odpowiadają przede wszystkim młode Polki. Z lewicą utożsamia się aż 40% z nich (najwyższy wynik w historii naszych badań i skok o ponad 20 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku), wobec 22% wśród młodych mężczyzn.

Prezentowany dane bazują na rocznych zestawieniach powstałych w wyniku agregacji zbiorów z dwunastu comiesięcznych badań zrealizowanych przez CBOS w danym roku kalendarzowym i obejmuje okres od roku 2015 do 2020.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.