Życie – podróż w jakim kierunku?

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Fundacja Campus w Stalowej Woli

zapraszają do udziału w konferencji pt.

Życie – podróż w jakim kierunku?,

która odbędzie się 7 marca 2023 roku (wtorek) w Stalowej Woli.

Ostateczny termin zgłoszeń: 05.03.2023 r.

Opłata konferencyjna jest dokonywana przed udziałem w konferencji na konto Fundacji Campus w Stalowej Woli lub w wysjątkowych sytuacjach w dniu konferencji. Wysokość opłaty wynosi 150 złotych. W ramach opłaty konferencji organizator zapewnia: materiały konferencyjne, przesyła certyfikat i program konferencji.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i międzynarodowy. Tematyka konferencji określona w temacie. Uczestnikami konferencji mogą być pracownicy naukowi, dydaktycy, studenci, osoby zainteresowane tematem. Udział w konferencji może być stacjonarny (o ile sytuacja na to będzie pozwalać) jak i zdalny. Wszelkie wątpliwości, pytania można kierować na adres mailowy: pedagogika@pedkat.pl Osoby które w ciągu roku akademickiego 2022/2023 wezmą udział w 3 konferencjach przez nas odgazowanych i opublikują 3 teksty mogą wziąć udział w projekcie badawczym pt: „Optymalizacja nowych trendów badawczych”.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *