Zmierzch demokracji liberalnej?

Instytut Europeistyki
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

Zmierzch demokracji liberalnej?

która odbędzie się 27 czerwca 2017 r. (wtorek) od godz. 9:30, na Uniwersytecie Warszawskim, ul. Nowy Świat 69, sala konferencyjna, parter.

W dobie kryzysu demokracji liberalnej, pojawiania się alternatywnych koncepcji funkcjonowania państw, stosunków międzynarodowych i roli państw w stosunkach międzynarodowych, a także kryzysu procesu integracji europejskiej, interesującym i potrzebnym przedsięwzięciem jest zorganizowanie debaty wokół powyższych kwestii.

Tematyka obrad będzie dotyczyć w szczególności następujących zagadnień rozpatrywanych w kontekście demokracji liberalnej: wymiar aksjologiczny, religia, alternatywne formy demokracji, porządek prawny, ustrój państwa, media, problemy socjalne, problemy współczesnych stosunków międzynarodowych, koncepcje rozwoju UE. Nie jest przewidywane wygłaszanie referatów, a odbędzie się dyskusja moderowana, dla której punktem odniesienia będą powyższe zagadnienia.

Partnerem Wydarzenia jest Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Moderator: prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski.

Uczestnicy:

 • prof. dr hab. Andrzej Antoszewski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Wiesław Bokajło – Uniwersytet Wrocławski/Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • prof. UW dr hab. Tomasz G. Grosse – Uniwersytet Warszawski
 • dr Sławomir Józefowicz – Uniwersytet Warszawski
 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Waldemar Paruch – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Ryszard Piotrowski – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz– Uniwersytet Warszawski
 • prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Uniwersytet Warszawski

W panelach tematycznych można wziąć udział w sposób aktywny – zgłoszenie wystąpienia lub jako słuchacz, uczestnik dyskusji. W obu przypadkach organizatorzy Konferencji deklarują opublikowanie tekstów związanych z tematyką Wydarzenia. Artykuły należy złożyć do 31 sierpnia 2017 r., na adres: pstawarz9@wp.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 220 zł (dla członków PTSE 200 zł). Obejmuje materiały konferencyjne, koszty publikacji pokonferencyjnej, lunch i przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w Wydarzeniu.

Zobacz
Ogłoszenie o konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *