Zmienna zależna

Zmienna zależna – określa to co chcesz zbadać, to na nią wpływa się zmienną niezależną, aby określić korelacje. Biorąc jako zmienną zależną, np. poglądy polityczne, można założyć, że zależą one od np. wieku, płci, sytuacji zawodowej, wykształcenia wyborców (które będą tutaj zmiennymi niezależnymi).

Zmienna zależna to “(…) zmienna lub czynnik będący pod wpływem innej zmiennej (zmiennej niezależnej)” (Giddens 2004: 739). Jest ona wynikiem (skutkiem) zmian zmiennych niezależnych, oczekiwanym wynikiem ich działania (por. Oppenheim 2004: 31).

BIBLIOGRAFIA:

  1. Giddens, A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Oppenheim, A.N. 2004. Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Pin It

Komentowanie zakończone.