Zmienna niezależna

Zmienna niezależna – jest to zmienna, którą wpływa się na zmienną zależną.

Zmienną niezależną może być np. wiek, płeć (gdy np. chcesz określić co ma wpływ na sympatie polityczne /zmienna zależna/ możesz przyjąć, że będzie to wiek i płeć wyborców /zmienna niezależna/ i zbadać korelacje).

Zmienna niezależna to „(…) zmienna lub czynnik będący przyczyną zmiany innej zmiennej (zmiennej zależnej)” (Giddens 2004: 739). Jest ona przyczyną skutków, które mają być zbadane. Badacz obserwuje wpływ zmiennych niezależnych, aby stwierdzić jakie mają konsekwencje. Często może chodzić o kilka zmiennych funkcjonujących w różnych kombinacjach (por. Oppenheim 2004: 31).

BIBLIOGRAFIA

  1. Giddens, A. 2004. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Oppenheim, A.N. 2004. Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *