Zgłoszenia do modułu „Rozwój” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki do 15 maja

Innowacyjne badania humanistyczne i oryginalne badania interdyscyplinarne obejmie finansowanie w ramach kolejnego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod nazwą „Rozwój”. Nabór wniosków trwa tylko do 15 maja. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł.

W module „Rozwój” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wspierane będą projekty badawcze służące stymulowaniu i promowaniu innowacyjnych badań humanistycznych oraz integracyjnych badań interdyscyplinarnych. Obejmie on badania z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego.

„Koszt realizacji zgłaszanego projektu powinien wynosić co najmniej 100 tys. zł. Finansowanie zostanie przydzielone na okres od 2 do 3 lat. Na moduł „Rozwój” w ramach NPRH przeznaczono 30 mln zł” – informuje w przesłanym komunikacie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski w ramach modułu można składać w dwóch konkursach.

W ramach konkursu „Rozwój” 2.a – informuje MNiSW – finansowane będą innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnego i aktualnego problemu polskiej kultury. Szansę na zdobycie środków mają projekty, które zmierzają do wypracowania nowej formuły badawczej lub dziedziny przedmiotowej, rozwijania nowej subdyscypliny czy podejmowania w sposób twórczy tradycji polskich badań humanistycznych. Projekty powinien cechować uniwersalny charakter w odniesieniu do proponowanych metod i planowanych efektów.

Jak czytamy komunikacie resortu nauki, konkurs „Rozwój” 2.b umożliwi zaś finansowanie projektów realizowanych w ramach innowacyjnych badań interdyscyplinarnych, w tym łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Zgłaszane rozwiązania powinny wykraczać poza jedną dziedzinę nauki – zawierać propozycje nowych narzędzi teoretycznych, włączać humanistykę polską w najważniejsze nurty badań i zmierzać do wyłonienia nowej transdyscypliny. Wnioski w ramach konkursu „Rozwój” 2.b mogą zgłaszać przedstawiciele zarówno humanistyki, jak i innych dziedzin nauki lub sztuki.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom pomóc w rozwoju kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki humanistom przyznano na badania już blisko 280 mln zł.

Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – „Tradycja”, „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie internetowej.

PAP – Nauka w Polsce

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *