Zbiorowość statystyczna

Zbiorowość statystyczna jest nazywana także populacją lub masą statystyczną. Jest to zbiór dowolnych elementów objętych badaniem statystycznym. Poszczególne elementy składowe badanej zbiorowości nazywane są jednostkami statystycznymi (Sobczak 2005:12).

Według definicji zamieszczonej w Podstawach statystyki dla socjologów: „Przedmiotem badania statystycznego są: wyodrębniony zbiór obiektów, który nazywamy zbiorowością statystyczną lub populacją, albo kilka zbiorowości statystycznych, które badacz zamierza porównać” (Lissowski i in. 2008: 23).

Bibliografia

  1. Lissowski, Grzegorz i in. 2008. Podstawy statystyki dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Sobczyk, Mieczysław. 2005. Statystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pin It

Komentowanie zakończone.