Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie

Instytut Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do udziału
w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Zaradność społeczna. Jednostka w społeczeństwie,

która odbędzie się 17 maja 2018 roku w Poznaniu.

Celem drugiej edycji konferencji jest refleksja dotycząca zaradności jednostki w sytuacji niewydolności określonych struktur życia społecznego. Kategoria zaradności ukazuje bowiem potencjał sprawstwa człowieka oraz okoliczności, w których jest on uwalniany lub blokowany.

Spotkanie ma zatem stworzyć okazję do naukowej analizy czynników wywołujących/ ograniczających zaradność oraz debaty nad zróżnicowaniem jej licznych przejawów oraz zamierzonych i niezamierzonych konsekwencji społecznych. Pragniemy, aby konferencja stanowiła forum do dyskusji między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, ekonomistów, kulturoznawców, pedagogów społecznych, polityków społecznych, badaczy pracy socjalnej oraz przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych.

Bloki problemowe:

  • (Nie)zaradny system polityki społecznej. Czy państwo zachęca swoich obywateli do zaradności, wymaga jej od nich, czy też czyni ich bezradnymi?
  • Musisz być zaradny! Zaradność społeczna jako strategia jednostek wobec niedostatku usług społecznych
  • Zaradność tylko poprzez pracę. Zaradność społeczna a ekonomia społeczna
  • Innowacyjna zaradność. Zaradność społeczna jako poszukiwanie nowych i lepszych sposobów rozwiązywania problemów społecznych
  • Jak konsumować w gospodarce niedoborów? Zaradność, ubóstwo i konsumpcja
  • Zapominany teren zaradności. Wieś jako przestrzeń (wymuszonej) zaradności
  • Jak można mierzyć i opisywać zaradność? Badanie fenomenu zaradności – techniki i wskaźniki

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie recenzowanej monografii książkowej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesłać na adres kontaktowy konferencji zaradnosc.spoleczna@gmail.com do 20 marca 2018 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Obejmuje ona udział w konferencji, obiad, poczęstunek kawowy, materiały konferencyjne oraz publikację w monografii (po otrzymaniu pozytywnej recenzji). Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów oraz dojazdu.

Pobierz
Formularz zgłoszeniowy

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *