Zagrożenia terrorystyczne we współczesnym świecie

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółka Akademicka Wiseplace sp. z o.o.

zapraszają do udziału w
INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI INTERNETOWEJ pt.

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE,

która odbędzie się w dniach 17-19 kwietnia 2017 roku online.

Przyglądając się sytuacji w Europie i na świecie, trudno dziś zanegować twierdzenie, że terroryzm jawi się jako jeden z najistotniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Niemal codziennie serwisy informacyjne dostarczają danych o kolejnych aktach przemocy, budząc przerażenie i powszechny niepokój. Postępująca destabilizacja i brak poczucia bezpieczeństwa zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym, sprzyja organizacjom terrorystycznym, dla których tworzenie atmosfery strachu i bezradności stanowi konstytutywny element realizowanych akcji. Taka polityka konsoliduje z definicją terroryzmu przyjętą przez ONZ wedle której terroryzm: „tworzą czyny, metody i praktyki będące ciężkim naruszeniem celów i zasad Narodów Zjednoczonych, mogące stanowić groźbę dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zagrożenie dla przyjaznych stosunków między państwami, utrudnienie międzynarodowej współpracy, a także czyny, metody i praktyki podjęte w celu zniszczenia praw człowieka, podstawowych wolności i demokratycznych podstaw społeczeństwa” (ONZ, 49/60, 9.12.1994). Warto zwrócić uwagę na fakt, że czas przyszły wybrzmiewający w ustaleniach ONZ staje się teraźniejszością. Akty barbarzyństwa, ludobójstwa, kidnaperstwa czy innych przejawów szerzącego się bezprawia już zmieniły i podzieliły ludzi, którzy wobec nieprzewidywalności oraz siły oddziaływania ataków coraz częściej czują bezradność i bezsilność.

Tematyka:

  1. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w XXI wieku;
  2. Terroryzm w perspektywie historycznej;
  3. Zjawisko terroryzmu w Polsce i na świecie – dywagacje teoretyczne i definicyjne;
  4. Współczesne oblicza terroryzmu – od terroryzmu politycznego do cyberterroryzmu;
  5. Podstawowe determinanty i środowisko współczesnego terroryzmu;
  6. Organizacje terrorystyczne – ich struktura, organizacja, działalność;
  7. Operacje i działania antyterrorystyczne;
  8. Polityczne, gospodarcze oraz społeczne skutki zamachów terrorystycznych;
  9. Przeciwdziałanie terroryzmowi – prewencja oraz działania wyprzedzające.

Zgłoszenia można nadsyłać do 26 marca 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Zobacz
Strona konferencji

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *